De gemeente Winterswijk stelt vanaf 17 juni 2022 de Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede open. Dit is een subsidie voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen en een woning die onvoldoende is geïsoleerd.

Energiearmoede betekent dat eigenaren onvoldoende geld hebben om de energiekwaliteit van hun woning te verbeteren. Zij kunnen dan energiemaatregelen aan hun woning niet betalen. In Winterswijk hebben zo’n 150 woningeigenaren daarvan nu al veel last. Door de stijgende energiekosten wordt deze groep steeds groter.

Doel van de subsidieregeling

Met energiebesparende maatregelen kunnen woningeigenaren hun energieverbruik omlaag brengen. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld isolatie van spouwmuren en vloeren en het aanbrengen van isolatieglas. Daarmee verbeteren eigenaren de energiekwaliteit van hun woning. Het energieverbruik wordt dan op langere termijn lager, net als de energierekening. Het loont dus om geld uit te geven aan energiebesparing. De Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede helpt woningeigenaren daarbij.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling kent twee fasen. In de eerste fase vanaf 17 juni geldt de subsidie voor twee groepen woningeigenaren: voor woningeigenaren die de eenmalige energietoeslag via Fijnder hebben gekregen; en ook voor woningeigenaren met een geldige Mini Manna Pas. Voor beide groepen moet het gaan om een woning van vóór 2010 die nog geen energielabel A of B heeft. Beide groepen kunnen 100% van de kosten van de energiebesparende maatregelen vergoed krijgen. In de tweede fase vanaf 15 september 2022 geldt de regeling ook voor eigenaren van een woning met een WOZ-waarde tot €250.000. Zij kunnen een vergoeding van maximaal 30% van de kosten van de energiebesparende maatregelen krijgen. Voor alle groepen woningeigenaren geldt een maximale vergoeding van €2.500,-.

Aanpak energiearmoede

De subsidieregeling is onderdeel van de Aanpak energiearmoede van de gemeente Winterswijk. Net als bijvoorbeeld het Energiebespaarmaatje- en Energieconciërge-project. Doel van dit project is om huurders en woningeigenaren te helpen om grip te krijgen op hun energierekening. Een ander doel is inwoners te helpen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast kunnen inwoners terecht in het Centrum Duurzaam Winterswijk voor informatie, advies en ondersteuning.

Ambities van de gemeente Winterswijk

De Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede draagt bij aan de energiebesparing in de gebouwde omgeving. Burgemeester Joris Bengevoord ziet het zo: “Door te werken aan energiebesparing in de gebouwde omgeving werken we tegelijk aan twee belangrijke ambities: Winterswijk energieneutraal in 2030 en armoedevrij in 2040”.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de website van Duurzaam Winterswijk.