Inwoners en ondernemers die een goed idee hebben om Winterswijk klimaatvriendelijker maken, krijgen de mogelijkheid hun idee uit te voeren met subsidie van de gemeente. Vanuit het Stimulerings- en Innovatiefonds Duurzaamheid stelt de gemeente €250,- tot €5.000,- per project beschikbaar. In totaal zit er €20.000,- in het fonds. Hiermee kunnen initiatiefnemers hun omgeving vergroenen, slim water vasthouden en anderen prikkelen om hun goede voorbeeld te volgen. Ideeën die origineel zijn, communicatiekracht hebben en innovatief zijn, komen in aanmerking voor de subsidie.

Achtergrond

Groenblauwe acties zijn waardevol. Ze helpen de omgeving en het landschap verfraaien, helpen de natuur een handje, vangen fijnstof af en vergroten de leefbaarheid in de buurt. Nu er door klimaatverandering de droogte, wateroverlast en hitte toenemen is er een extra reden om in actie te komen

Klimaat- en waterbewustzijn vergroten

Met de oproep wil gemeente Winterswijk goede initiatieven vooruit helpen en het klimaat- en waterbewustzijn vergroten. De subsidie heeft ook een stimulerend oogmerk: concrete initiatieven uit te voeren en in het spotlicht te zetten.

Voorbeelden van goede ideeën

  • Buren vergroenen hun straat en koppelen water af.
  • Vereniging houdt ludieke ontsteningsactie.
  • Bedrijven leggen een geveltuin aan tegen hitte.
  • Aanleg van wadi’s om regenwater op te vangen.
  • Opzetten van een vrijwilligersgroep om uitvoering te versnellen.
  • Experimenten en nieuwe samenwerkingen.

Voor iedereen

Iedereen mag meedoen: inwoners, organisaties en bedrijven in gemeente Winterswijk. Het initiatief kan zich richten op wonen, bedrijvigheid, natuur & landschap of evenementen & recreatie.

Eerst koffie

Hebt u een idee? Neem dan contact op met klimaatcoach Richard Trenning via telefoonnummer 06-23465629 of via e-mail.Hij licht deze oproep graag toe en denkt met u mee over aanpak, publiciteit en schat in of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie. Past het  initiatief beter bij andere al lopende projecten of subsidieregelingen, dan brengt hij u in contact met de juiste persoon.

Spelregels

Achtergrondinformatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van duurzaamwinterswijk. Een aantal spelregels voor het aandragen van een idee en en aanvragen van de subsidie vindt u hier alvast. Het project moet worden opgestart én afgerond in 2022, worden uitgevoerd in de gemeente Winterswijk en actief worden uitgedragen. Zowel kleine als grote initiatieven zijn welkom. We behandelen de ingezonden aanvragen op volgorde van binnenkomst.