De gemeente Winterswijk heeft vanaf 1 december 2023 de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie opengesteld. Subsidie mag aangevraagd worden voor isolatiemaatregelen die op 1 december 2023 of later uitgevoerd zijn. De subsidieregeling geldt voor eigenaar-bewoners waarvan de woning voor 2019 gebouwd is, een energielabel D, E, F of G heeft én een WOZ-waarde lager dan €429.300 heeft. Eigenaar-bewoners kunnen subsidie aanvragen voor een percentage van de kosten, tot een maximumbedrag van €1.400. In totaal stelt de gemeente hiervoor tot en met 20 september 2024 een bedrag van €500.000 beschikbaar.

Let op! Heeft u geen energielabel, dan moet u eerst een energielabel laten opstellen voordat u gebruik kunt maken van deze subsidieregeling.

Doel van de subsidieregeling

Met energiebesparende maatregelen kunnen woningeigenaren hun energieverbruik omlaag brengen. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld isolatie van spouwmuren en vloeren en het aanbrengen van isolatieglas. Daarmee verbeteren woningeigenaren de energiekwaliteit van hun woning. Het energieverbruik wordt dan op langere termijn lager, net als de energierekening. Het loont dus om geld uit te geven aan energiebesparing. De Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie helpt woningeigenaren daarbij.

Wat zijn de voorwaarden van de subsidieregeling?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling moet de aanvrager van de subsidie zowel eigenaar als bewoner van de woning zijn. Daarnaast moet de woning voor 2019 gebouwd zijn, moet de woning een energielabel D, E, F of G hebben én moet de woning een WOZ-waarde lager dan €429.300 hebben. Het energielabel van een woning geeft aan hoe goed de woning geïsoleerd is. Hoe slechter het energielabel is, hoe meer energie er nodig is voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie van de woning.

Subsidie mag aangevraagd worden voor isolatiemaatregelen die op 1 december 2023 of later uitgevoerd zijn in de bestaande schil van de woning. Alleen maatregelen die op de maatregelenlijst van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie staan komen in aanmerking voor subsidie. Tevens moeten de maatregelen voldoen aan de op de maatregelenlijst genoemde voorwaarden, zoals een minimum aantal vierkante meters en een minimale Rd-waarde (bij constructie) of een maximale U-waarde (bij isolatieglas).

Hoeveel subsidie kan ik als woningeigenaar aanvragen?

Eigenaar-bewoners die hun woning zelf isoleren (doe-het-zelven) kunnen maximaal 75% van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximumbedrag van €1.400. Eigenaar-bewoners die hun woning laten isoleren door een bedrijf kunnen maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximumbedrag van €1.400.  Dit percentage ligt lager, omdat eigenaar-bewoners die hun woning laten isoleren door een bedrijf bovenop deze lokale subsidie ook aanspraak kunnen maken op de landelijke ISDE subsidie. Een eigenaar-bewoner ontvangt maximaal 15% ISDE subsidie voor het laten uitvoeren van 1 energiebesparende maatregel, bij 2 energiebesparende maatregelen of meer is dit maximaal 30%.

Ambities van de gemeente Winterswijk

Het Rijk heeft het Nationaal Isolatieprogramma opgezet om in de periode tot 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. Onderdeel van dit programma is de Lokale Aanpak Isolatie. Het doel van de Lokale Aanpak Isolatie is om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen bij met name huishoudens die moeite hebben om uit eigen middelen hun woning te isoleren.

De Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie draagt bij aan de energiebesparing in de gebouwde omgeving. Wethouder Gosse Visser is blij met de subsidie: “onze gemeente kent ontzettend veel subsidies op het gebied van duurzaamheid, energie besparen en energie opwekken. Deze subsidie is een mooie aanvulling op dit aanbod. Ik ben er van overtuigd dat we hiermee veel huishoudens financieel te kunnen helpen om actief aan de slag te gaan met het isoleren van hun woning.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de pagina van Centrum Duurzaam Winterswijk(externe link).