U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die zorgen dat er minder regenwater in het gemengd riool komt. Het gaat om het afkoppelen van daken en vasthouden van regenwater in de tuin of op het bedrijfsterrein.

Dit kan als u bijvoorbeeld uw regenpijp afzaagt en het water laat wegzakken in de bodem. Bijvoorbeeld op een grasveld, in een verondiepte tuin, een wadi of infiltratiekratten. Het doel is dat het water niet meer naar de openbare ruimte of rioolwaterzuivering stroomt. Ook opslaan van hemelwater voor hergebruik is mogelijk.

Aanvragen

Er is in totaal € 300.000 aan subsidie beschikbaar. Het aanvragen gaat via DigiD of eHerkenning. Lees meer informatie en de voorwaarden(externe link). Daar vindt u ook een kaartje waarop u kunt zien of u mee kunt doen.

Meer informatie

Voor vragen, handige tips of hulp kunt u terecht bij Centrum Duurzaam Winterswijk: