Door te trouwen of een partnerschap te registreren, regelen partners de wettelijke kant van het samenleven. Vooraf moet u uw voornemen melden bij de gemeente. Vroeger werd dit ondertrouw genoemd.

Voorbereidingen

Regel de volgende zaken voordat u uw voorgenomen huwelijk of partnerschapregistratie gaat melden bij de gemeente.

Datum en locatie

Neem contact op met de gewenste locatie om na te gaan of uw gewenste dag en tijdstip beschikbaar zijn. U kunt kiezen voor een vaste of eenmalige trouwlocatie.

Getuigen

Bepaal wie uw getuigen zijn (minimaal 2, maximaal 4). Hun gegevens moet u doorgeven bij uw melding.

Trouwambtenaar

U kunt zelf een trouwambtenaar kiezen die uw huwelijk of partnerschap zal voltrekken. Als u geen voorkeur heeft, krijgt u een trouwambtenaar van de burgerlijke stand toegewezen.

Melden bij de gemeente

Dien uw melding op tijd in

Uw melding moet ten minste 2 weken voor de voorgenomen datum bij de gemeente binnen zijn. U kunt dit schriftelijk doen of aan de balie. Uw melding blijft 1 jaar geldig.

Schriftelijk melden

U kunt uw melding doen met een van de volgende formulieren:

Print het formulier en vul het volledig in.

Voeg kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en de getuigen bij.

Stuur het ondertekende formulier met de kopieën op naar:
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Aan de balie melden

U kunt de melding ook aan de balie van het gemeentekantoor doen. Maakt u dan een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543.

Neem het volgende mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs van u beiden. Komt u niet samen? Neem dan ook het legitimatiebewijs van uw partner mee.
  • Kopie legitimatiebewijs van uw getuigen.
  • Aanvullende persoonsgegevens van uw getuigen: straatnaam, huisnummer en woonplaats.

Soms extra documenten nodig bij melding

Bent u of uw partner in het buitenland geboren, of heeft u in het buitenland gewoond? Dan zijn extra documenten nodig. U kunt ons hierover bellen op (0543) 543 543.

Bent u of uw partner minderjarig of onder curatele gesteld? Regel dan eerst toestemming voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie.

Nadat u de melding bij de gemeente heeft gedaan, controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Kosten

De kosten voor de wettelijke ceremonie hangen af van de weekdag en het tijdstip dat u kiest.

Kosten voor trouwen en partnerschapsregistratie
Dag en tijdKosten
werkdagen tussen 9 en 17 uur€ 350
werkdagen vóór 9 uur of ná 17 uur€ 550
zaterdag tussen 10 en 17 uur€ 450
zaterdag vóór 10 uur of ná 17 uur€ 900
zondag tussen 10 en 17 uur€ 550
zondag vóór 10 uur of ná 17 uur€ 1.10

De kosten zijn mede afhankelijk van de benodigde afschriften en uittreksels.

Gratis trouwen of partnerschap registreren

Trouwen of partnerschapsregistratie is gratis op dinsdagochtend om 9 uur en om 9.15 uur. De eenvoudige ceremonie vindt plaats in een kleine ruimte waar alleen de partners en de getuigen naar binnen kunnen. Alleen de wettelijke formaliteiten worden doorlopen:

  • het geven van het ja-woord (als u trouwt)
  • het ondertekenen van de huwelijks- of partnerschapsakte door u beiden en de getuigen
  • eventueel ringen wisselen
  • het uitreiken van het trouwboekje/partnerschapsboekje

Goed om te weten

Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Om een huwelijk te ontbinden, moet u altijd naar de rechter.
  • Het geregistreerd partnerschap kent niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
  • Als twee mensen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Gevolgen voor betalen of terugkrijgen belasting

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen veranderd; er is nu sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Trouwboekje

In het trouwboekje of partnerschapsboekje staan uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw huwelijk of partnerschap. Er is ook ruimte voor andere gegevens zoals kinderen, getuigen, kerkelijke plechtigheden en overlijden. De omslag van het boekje kost € 32,50 of € 43, afhankelijk van de soort omslag. De akte die in het boekje wordt opgenomen kost € 14,30.

Trouwboekjes met verschillende omslagen
Keuze voor omslag trouwboekje

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.