Als jullie gaan trouwen of een partnerschap willen registreren, meld dan jullie voornemen vooraf bij de gemeente. Vroeger werd dit ondertrouw genoemd.

Voorbereidingen

Gefeliciteerd, jullie zijn van plan om een bijzondere verbintenis met elkaar aan te gaan. Door te trouwen of door een geregistreerd partnerschap. Voordat jullie dat kunnen doen, moeten jullie het voorgenomen huwelijk of partnerschapregistratie bij ons melden.

Datum en locatie

Jullie kunnen trouwen in het raadhuis van de gemeente Winterswijk of bij een andere trouwlocatie in de gemeente. Voor het vastleggen van een externe trouwlocatie nemen jullie contact op met de locatie voor het bespreken de dag en tijd. Is de locatie van jullie voorkeur geen vaste trouwlocatie? Dan is het mogelijk dat wij de locatie aanwijzen als eenmalige trouwlocatie.

Getuigen

Bepaal wie jullie getuigen zijn (minimaal 2, maximaal 4). De getuigen moeten minimaal 18 jaar zijn. En zij moeten een geldig identiteitsbewijs hebben. De gegevens van jullie getuigen geven jullie door bij de melding. Jullie moeten zelf getuigen regelen, het is niet mogelijk om medewerkers van de gemeente in te huren als getuigen. 

Trouwambtenaar

Jullie huwelijk of partnerschap wordt voltrokken door een trouwambtenaar. Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan jullie voor, zodat jullie iemand kunnen kiezen die bij jullie past. Hebben jullie geen voorkeur? Dan krijgen jullie een trouwambtenaar van de burgerlijke stand toegewezen.

Melden bij de gemeente

Als jullie gaan trouwen (of een partnerschap registeren) moeten jullie dat bij ons melden. Doe dat ten minste 2 weken voor de voorgenomen datum. Dit kan schriftelijk of aan de balie. De melding blijft 1 jaar geldig.

Schriftelijk melden

Voor het doen van de melding gebruiken jullie 1 van deze formulieren:

Print het formulier en vul het volledig in.

Voeg kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en de getuigen bij.

Stuur het ondertekende formulier met de kopieën op naar:
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Aan de balie melden

Jullie kunnen de melding ook aan de balie van het gemeentekantoor doen. Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543.

Neem het volgende mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs van jullie beiden. Komen jullie niet samen? Neem dan ook het legitimatiebewijs van uw partner mee.
 • Kopie legitimatiebewijs van jullie getuigen.
 • Aanvullende persoonsgegevens van jullie getuigen: straatnaam, huisnummer en woonplaats.

Soms extra documenten nodig bij melding

In sommige gevallen hebben we extra documenten nodig als jullie een melding doorgeven:

 • Is 1 van jullie in het buitenland geboren of heeft in van jullie in het buitenland gewoond? Dan zijn extra documenten nodig. U kunt ons hierover bellen op (0543) 543 543.
 • Is 1 van jullie minderjarig of onder curatele gesteld? Regel dan eerst toestemming voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie.

Nadat jullie de melding bij de gemeente hebben gedaan, controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens. De ambtenaar stelt vast of jullie aan de wettelijke voorwaarden voldoen om te mogen trouwen of een partnerschap te registreren.

Kosten

De kosten voor de wettelijke ceremonie hangen af van de dag van de week en het tijdstip dat jullie kiezen.

Kosten voor trouwen en partnerschapsregistratie
Dag en tijdKosten
werkdagen tussen 9 en 17 uur€ 350
werkdagen vóór 9 uur of ná 17 uur€ 550
zaterdag tussen 10 en 17 uur€ 450
zaterdag vóór 10 uur of ná 17 uur€ 900
zondag tussen 10 en 17 uur€ 550
zondag vóór 10 uur of ná 17 uur€ 1.100

Daarnaast komen er nog kosten bij voor afschriften of uittreksels die jullie misschien nodig hebben.

Trouwboekje

In het trouwboekje of partnerschapsboekje staan jullie persoonlijke gegevens en de gegevens van jullie huwelijk of partnerschap. Er is ook ruimte voor andere gegevens zoals kinderen, getuigen, kerkelijke plechtigheden en overlijden. De omslag van het boekje kost € 33 voor het blauwe, groene of rode boekje of € 43 voor het zwarte en witte leren boekje. 

Trouwboekjes in blauw, rood of groen
Leren trouwboekjes in zwart en wit

Gratis trouwen of partnerschap registreren

Alleen mogelijk voor inwoners van Winterswijk

Een gratis huwelijk of partnerschap is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Winterswijk. De gratis ceremonie is op dinsdagochtend om 9 uur of om 9.15 uur. De eenvoudige ceremonie is in een kleine ruimte in het gemeentekantoor. In de ruimte is alleen plek voor de partners en de getuigen. Alleen de wettelijke formaliteiten worden doorlopen:

 • het geven van het ja-woord (als u trouwt)
 • het ondertekenen van de huwelijks- of partnerschapsakte door u beiden en de getuigen
 • eventueel ringen wisselen
 • het uitreiken van het trouwboekje/partnerschapsboekje

Goed om te weten

Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Om een huwelijk te ontbinden, moet u altijd naar de rechter.
 • Het geregistreerd partnerschap kent niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Als twee mensen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Gevolgen voor betalen of terugkrijgen belasting

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst(externe link).

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.