De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Gosse Visser, Wim Wassink en Elvira Schepers-Janssen. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

Behalve wethouder is Sandra Metaal-ten Dolle ook eerste locoburgemeester. Zij stelt zich graag aan u voor.

Wethouder Metaal-ten Dolle.

Wethouder Metaal, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Thuis is met mijn man Remco en onze kinderen: een zoontje van bijna vier en een dochtertje van ruim één. Een gezin met jonge kinderen in combinatie met het wethouderschap is een flinke uitdaging. Het bewaken van de balans tussen werk en privé wordt hierdoor extra belangrijk.  
Sinds vorig jaar wonen we in onze nieuwbouwwoning in de buurtschap Woold. Daar ben ik ook geboren en getogen. Het traject om onze woning in dit buitengebied te bouwen duurde ruim tien jaar. In die periode hebben we achtereenvolgens drie keer een traject gestart bij de gemeente. Uiteindelijk konden we in 2020 beginnen met de nieuwbouw volgens de rood-voor-roodregeling. Achteraf gezien was het niet erg dat het wat langer heeft geduurd. Zo konden we flink sparen en is het plan alleen maar mooier geworden.

Wat zijn uw hobby’s?

In mijn vrije tijd rijd ik graag paard en ben ik regelmatig te vinden bij de Hippische Vereniging. Ik wil graag zelf paarden bij huis hebben. We zijn druk bezig met het klaarmaken van de stallen en de rijbaan. We doen zo veel mogelijk zelf. Met onze twee kinderen en deze nieuwe baan heb ik voorlopig geen tijd voor andere hobby’s. Vanwege mijn wethouderschap heb ik afscheid genomen van mijn bestuurswerk in het verenigingsleven, ook om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Wat houdt uw portefeuille in?

Die is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Naar binnen gaat het om de gemeentelijke organisatie, dienstverlening en financiën. Deze onderwerpen vloeien mooi in elkaar over en zijn nauw met elkaar verbonden. Samen vormen ze de noodzakelijke basis om de plannen van het college te kunnen uitvoeren. Gezien mijn werkervaring zijn het bovendien logische onderwerpen voor mijn portefeuille. Ook de wijkgerichte aanpak en cultuur zitten in mijn portefeuille, net als de Omgevingswet en inwonersparticipatie. Ik heb zin om met al deze verschillende onderwerpen aan de slag te gaan. Het openbaar bestuur is nieuw voor mij: ik kom van buiten de politiek met een frisse blik gemeenteland binnen.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Dat is voor mij toch wel thuis. Daar vind ik rust, ruimte en vrijheid. Vrijheid betekent voor mij dat ik me niet beperkt voel door mijn omgeving. Ik heb enkele jaren in de bebouwde kom gewoond in een leuke buurt. Ik heb het daar erg naar mijn zin gehad, maar ik merkte dat ik ging fluisteren als ik in de tuin zat. Ik ben opgegroeid op een boerderij en was simpelweg niet gewend dat mensen konden meeluisteren. Sommige mensen moeten er niet aan denken te wonen waar ik woon: te afgelegen, te weinig reuring, te veel onderhoud. Ik voel me juist bevoorrecht om weer buitenaf te wonen.

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

Waarschijnlijk met de interne organisatie, omdat we met al onze plannen hiervan afhankelijk zijn. We willen verder professionaliseren, voortbouwend op de organisatieontwikkeling die al gaande is. Ook dienstverlening hoort daarbij. Een ander aandachtspunt is hoe de gemeente een aantrekkelijke werkgever kan zijn en blijven. Want ook in gemeenteland is de krapte op de arbeidsmarkt enorm. We hebben mensen nodig om onze plannen waar te maken.  
Ik vind het belangrijk dat we beseffen dat we er zijn voor de inwoners. Dat vraagt van ons dat we met hen samenwerken en actief meedenken. En dat we ons ervan bewust zijn welke invloed ons werk heeft achter de voordeur. Ook hoe we communiceren is belangrijk: met aandacht voor de inhoud én de toon van de boodschap.
Deze week al ga ik met de begroting aan de slag, zodat we de financiële impact van onze plannen goed in beeld krijgen. Genoeg te doen, dus!

Meer informatie over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.