De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Wim Wassink en Elvira Schepers-Janssen en Gosse Visser. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

Wethouder Visser, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Ik woon in het Woold, in ’t Rookshuus. Dat is een gerestaureerde boerderij uit de 17e eeuw. Ik woon hier samen met mijn vriendin Jacqueline en mijn dochter Eloise, die inmiddels anderhalf jaar is. Het Groningse Stadskanaal is de plaats waar in opgroeide. En aangezien mijn ouders uit Friesland kwamen, was ik ook daar veel te vinden in mijn jeugd.

Het was altijd al mijn droom om buitenaf te wonen. Daar hebben we heel lang naar gezocht. 15 jaar geleden kwamen we via via in contact met de eigenaresse van ’t Rookshuus en kregen we de kans om het te kopen. Naast ons werk runden we jarenlang een bed & breakfast en een groepsaccommodatie in de boerderij. Inmiddels hebben we de boerderij opgesplitst in twee woningen. We wonen met ontzettend veel plezier in ‘t Rookhuus en ik hoop hier nog heel lang te kunnen blijven wonen.

Wat zijn uw hobby’s?

Ik hou erg van de natuur, met name reeën vind ik prachtige dieren. Ik ben ook als wildbeheerder (jager) actief. Vanwege verkeersveiligheid moet het aantal reeën worden beheerd, dit gebeurt in opdracht van de provincie. Het project waar ik zonder meer erg trots op ben is het ‘droneproject’. Met een drone zoeken de wildbeheerders in de vroegte of de schemering naar reekalfjes in het hoge gras voordat boeren aan hun maaiwerk beginnen.

Daarnaast heb ik 9 marathons gelopen. Onder andere in Rotterdam, Berlijn, Amsterdam en New York. Dat is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar ik heb de ambitie om een 10e marathon te lopen. Ik noem geen streeftijd. Uitlopen, dat is het voornaamste doel. 

Wat houdt uw portefeuille in?

In mijn portefeuille zitten de thema´s wonen, bedrijven, vergunningen en de energietransitie. Het zijn onderwerpen die goed bij mij passen en die ook forse uitdagingen kennen. Bijvoorbeeld het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte voor iedereen. Daarnaast zie ik veel spelregels voor het bouwen of verbouwen van een woning. Spelregels die super belangrijk zijn. Ze zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit hoog blijft, maar ze zijn soms zo ingewikkeld. Daar wil ik mee aan de slag. De regels moeten duidelijk en eenvoudig zijn voor inwoners. Toen wij onze boerderij wilden opsplitsen naar 2 woningen, moest ik bijvoorbeeld een formulier invullen in een onbegrijpelijk systeem. Daar was ik 4 dagen zoet mee! Dat moet toch makkelijker kunnen.

In de portefeuille ‘bedrijventerrein’ heb ik een duidelijke opdracht meegekregen: snel en zorgvuldig in beeld brengen wat de juiste locatie is om een bedrijventerrein te ontwikkelen. Want de Winterswijkse bedrijven moeten mogelijkheden hebben om te kunnen uitbreiden.

En voor wat betreft de energietransitie, die is alleen nog maar belangrijker geworden door de recente ontwikkelingen in de wereld. De groep mensen die hun energierekening niet meer kan betalen wordt steeds groter. De komende periode gaan we ons inzetten voor die groep. Want door besparing en verduurzaming, bijvoorbeeld door een goed geïsoleerde woning en zonnepanelen, verlaag je de energierekening. Ik heb zelf ervaren dat het een behoorlijke uitdaging is om een oudere woning energieneutraal te maken. Het Centrum Duurzaam Winterswijk kan inwoners hierbij helpen.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Ik heb niet echt een favoriete plek, maar wel een bijzondere plek. Als ik naar huis fiets, kom ik door een tunneltje aan het begin van de Oude Bocholtsebaan. Als je vanaf de ene kant het tunneltje uitfietst, kom je in de kern van Winterswijk, met een bruisend centrum en allerlei voorzieningen. Fiets je vanaf de andere kant het tunneltje uit, dan sta je midden in ons prachtige groene buitengebied. Het lijkt wel magisch en typeert precies onze gemeente.

Tunnel bij Oude Bocholtsebaan

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

Je merkt dat de inwoners én de organisatie met belangrijke dossiers en besluiten moesten wachten totdat het nieuwe college geïnstalleerd was. Daar moeten we nu echt mee aan de slag. Daarom lees ik ’s avonds vaak tot laat stukken om mij snel te verdiepen in alle onderwerpen. De ambtelijke organisatie helpt me daar gelukkig goed bij.

Meer informatie over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.