De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Wim Wassink, Elvira Schepers-Janssen en Gosse Visser. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

Deze keer stelt wethouder Wassink zich graag aan u voor.

Portretfoto van wethouder Wassink
Wethouder Wassink.

Wethouder Wassink, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Thuis is voor mij rust en loslaten waar je overdag mee bezig bent geweest. Thuis is ook mijn gezin: mijn vrouw Hanny en onze dochter en zoon. Onze dochter is bijna klaar met haar studie in Wageningen. Onze zoon doet dit jaar havo-examen.
We komen oorspronkelijk uit Twente en wonen nu bijna 30 jaar in Winterswijk. We zijn eraan verknocht geraakt. We voelen ons Winterswijks. Ik heb geen enkele behoefte hier ooit weg te gaan. De mentaliteit is er een van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’: niet al te veel babbels en met een droge humor. Daar houd ik van. We wonen aan de rand van het centrum, met de voorzieningen dichtbij: de winkels, het ziekenhuis, De Storm en nog veel meer. Tegelijk ben je op de fiets in twee minuten buiten. Waar kun je het nou beter krijgen?!

Wat zijn uw hobby’s?

Ik ben veel aan het klussen. Net vóór de verkiezingen heb ik de badkamer verbouwd. Ik vind dat soort klussen leuk om te doen. Handigheid kun je leren. Voor mij is het ontspanning: met materialen werken, concreet bezig zijn, met je handen werken. Als het mis gaat zie je het ook meteen. Het is soms zwaar werk, maar het geeft me toch ontspanning.
Al vanaf mijn negende jaar is tennis een grote hobby van me. Ik tennis met een vast groepje op een vaste avond in de week, meestal dubbelspel. Voor vaker heb ik helaas geen tijd. Ook de derde helft is belangrijk: na afloop even gezellig wat drinken met elkaar. Ons hele gezin speelt tennis. Als we met ons vieren tennissen, spelen we een mixed dubbel. Ik vind het een leuk spelletje, zowel conditioneel als mentaal. Tachtig tot negentig procent is mentaal: het gaat om slimme tactiek en om concentratie en focus.

Wat houdt uw portefeuille in?

Die is heel divers. In mijn portefeuille zit het buitengebied, inclusief de vrijetijdseconomie en natuur en landschap. Deze onderwerpen sluiten goed aan bij mijn achtergrond. Ook meer stedelijke onderwerpen, zoals klimaatadaptatie, verkeer, vervoer en mobiliteit heb ik in mijn pakket. Daarnaast is de Wmo voor mij nieuw terrein. Ik vind het hartstikke boeiend, omdat het mensen echt raakt in hun persoonlijke leefsituatie. Het gaat om dingen waarvan ze direct afhankelijk zijn, zoals een scootmobiel of thuiszorg. Ik vind het daarom belangrijk dat we goed regelen dat mensen de juiste zorg krijgen. En dat we het tegelijk financieel beheersbaar houden. Als nieuwkomer kan ik hier nog onbevangen naar kijken.
Ook sport zit in mijn portefeuille. Dat hebben we hier hartstikke goed voor elkaar, met goede accommodaties. En dat houden we graag zo.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Eigenlijk is dat het hele buitengebied met enkele speciale plekken waar we graag wandelen, zoals de Bekendelle en het Buskersbos. We gaan vooral vaak fietsen. Dan zien we de variatie van het hele buitengebied. We worden nog steeds verrast en komen nog steeds op nieuwe paadjes en zandwegen terecht. Het buitengebied maakt Winterswijk echt uniek. Zelf beseffen we dat haast niet meer, maar vrienden die op bezoek komen zijn er elke keer lyrisch over.

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

Bovenaan mijn lijstje staan twee onderwerpen: de gebiedsgerichte aanpak met het programma Vitaal Platteland en Zwembad Jaspers. Dat is een belangrijke voorziening die we willen behouden voor de toekomst.

Meer informatie over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.