Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus 2023 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij vragen u om dat vóór 1 juni 2023 te doen.

Het vroegtijdig indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het Volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd.  In principe is voor alle activiteiten op openbare grond een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Organiseert u (een) muziekoptreden(s) tijdens uw activiteit, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. U moet de evenementenaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen (klik op de blauwe knop ‘vergunning aanvragen’ op deze pagina). Belangrijk is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt.

Voor activiteiten zonder (een) muziekoptreden(s) gaat u naar de vergunningchecker(externe link) op onze website. U vult de vragen in en vervolgens kunt u gelijk uw aanvraag digitaal indienen. U moet ook hier een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegen, wanneer dit van belang is voor de aanvraag (bijvoorbeeld bij plaatsen van een biertap, extra terras of een tent/overkapping).

Voor alle aanvragen geldt dat deze ingediend moeten worden via onze website!