Mensen met een geestelijke stoornis kunnen een gevaar zijn voor hun omgeving. Soms is dan gedwongen opname in een instelling of dwang in de zorg nodig.

Meldpunt

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij het advies- en meldpunt verward gedrag.

  • bel 0800-1205 tussen 08.30 en 23.00 uur.

U hoeft uw naam niet te zeggen bij een melding. Een ervaren hulpverlener geeft advies of geeft de melding door aan de gemeente. Is er een hulpverlener bekend? Dan kunt u deze beter eerst bellen.

Acuut gevaar

  • bel 112

Bij acuut gevaar onderzoekt een psychiater of er direct verplichte psychische zorg nodig is. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel (externe link: Crisismaatregel in de Wet verplichte ggz | Wet verplichte ggz (Wvggz) | Informatiepunt dwang in de zorg) nemen.

Na de melding

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Dit kan zorg aan huis zijn of in een zorginstelling.

Familie

Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek. Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.

Meer informatie

Wet- en regelgeving