Basisschool St. Jozef mag zich de komende drie jaar Gezonde School noemen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. St. Jozef behaalde twee certificaten en wel voor de thema’s ‘Welbevinden’ en ‘Sport en Bewegen’.

Directeur St. Jozef, Beryl Grob-Schouten: “Welbevinden is de basis voor ieder kind, maar ook voor ons team. Wij werken op school met de kanjertraining, hebben korte lijntjes met de ouders en hebben goede contacten met externen om ons, ouders en kinderen te helpen. We willen uiteindelijk dat iedereen hier gelukkig is en doen daar alles voor. Ook sport en bewegen vinden we heel belangrijk. Kinderen in groep 5 en 6 krijgen bij ons ook nog zwemlessen. En we doen uiteraard mee met de Koningsspelen, zoals vandaag. We bewegen buiten en binnen ook tijdens de lessen. Bewegend leren. We werken samen met verschillende organisaties en ik zit als directeur in het sportakkoord 'Samen actief Winterswijk'. Daarbij denken we mee in hoe we kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar meer kunnen laten bewegen.”

Op vrijdag 22 april bezocht locoburgemeester Henk Jan Tannemaat de school en bracht de felicitaties namen het college van Burgemeester en Wethouders over aan directie, leerkrachten en medewerkers. Samen met leerling David bevestigde hij de ontvangen plaquette ‘Gezonde School’ aan het schoolgebouw, waardoor het prachtige behaalde resultaat hiermee een mooie uiting kreeg.

Locoburgemeester Henk Jan Tannemaat bevestigde samen met David, leerling van St. Jozef, de plaquette Gezonde School aan het schoolgebouw.