Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk maakt hierbij bekend dat de gemeente Winterswijk voornemens is om een tweetal koopovereenkomsten aan te gaan.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Team Vastgoed van de gemeente via e-mailadres vastgoed@winterswijk.nl onder vermelding van verkoop kavels Misterweg en aangeven voor welk kavel nadere informatie benodigd is.

Iedere gegadigde, die interesse heeft in het aangeboden onroerend goed en voldoet aan de daarbij gestelde criteria, dient zijn of haar interesse kenbaar te maken door het zenden van een brief of e-mail aan vastgoed@winterswijk.nl onder vermelding van 'verkoop kavels Misterweg' en hierin aangeven om welk kavel het gaat. Om de voortgang in deze trajecten te bewaken, hanteren wij een termijn van 28 kalenderdag na publicatie tot en met 15 november 2022. Brieven en e-mails die wij na afloop van deze periode ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

Bouwkavels Misterweg

  • Bestemming: Wonen
  • Bouwvergunning: Nee, niet aanwezig
  • Bouwrijp: Nee
  • Vervuiling: Ja, bodemrapport is aanwezig

In 2019 hebben de potentiële kopers zich actief gemeld met de vraag of zij deze kavels konden kopen. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd en onderzoeken gedaan. De gemeente Winterswijk heeft bij de beoordeling van deze potentiële kopers gebruik gemaakt van onderstaande criteria en is voornemens om met deze partijen een koopovereenkomst te sluiten.

Plattegrond van de ligging van de kavels. Kavel A plusminus 276m2 en Kavel B plusminus 163 m2
Kadastrale nummers, grondoppervlakten en kavelprijzen
 Kadastraal nummerGrondoppervlakteKavelprijs (exclusief BTW)
Misterweg kavel AWTW00L5010 (deels)276 m2€ 28.292
Misterweg kavel BWTW00L5010 (deels)163 m2€ 16.708

Selectiecriteria

  • De geselecteerde kopers dienen te voldoen aan de kavelafmeting en de prijs.
  • De geselecteerde kopers dienen de kavel bouwrijp te maken.
  • De geselecteerde kopers dienen te voldoen met hun bouwplannen aan het geldende bestemmingsplan en de gemeentelijke woonvisie met levensloop bestendige bebouwing.
  • De geselecteerde kopers dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in de gemeente Winterswijk.
  • De geselecteerde kopers dienen de vervolgkosten en de risico’s van de aanwezige bodemverontreiniging te accepteren, aangezien hiermee in de koopprijs rekening is gehouden.
  • De geselecteerde kopers dienen voor eigen rekening en risico het gesprek met omwonenden over hun plannen aan te gaan.