De ruimte voor Winterswijkse bedrijven om te kunnen groeien en ontwikkelen in Winterswijk staat onder druk. Er is extra ruimte nodig, als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente. Daarom is de gemeente Winterswijk op zoek naar een nieuwe locatie voor een bedrijventerrein. In 2021 stelde de toenmalige gemeenteraad de locatie aan de Misterweg (tegenover Obelink Vrijetijdsmarkt) vast als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Echter besloot de huidige coalitie om de locatiekeuze te heroverwegen door middel van een nieuw en zorgvuldig proces. 

Waar staan we nu?

Op dit moment is de gemeente in gesprek met meerdere onderzoeksbureaus. Op basis van deze gesprekken kiest de gemeente een bureau dat het onderzoek naar een geschikte locatie uitvoert. Het onderzoeksbureau kijkt naar meerdere locaties, ook alle reeds onderzochte locaties en mogelijke alternatieve locaties. De gemeenteraad wordt vroeg in het zoekproces betrokken, om uiteindelijk tot een breed gedragen keuze te komen. 

Planning

De gemeente wil in 2023 een keuze maken voor de locatie van het nieuwe bedrijventerrein. Blijf deze pagina in de gaten houden voor de laatste ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen rondom het onderzoek naar nieuw bedrijventerrein.

Is een nieuw bedrijventerrein wel nodig?

Ja. De groeiprognoses laten zien dat er voor de komende 20 tot 30 jaar extra ruimte nodig is voor de ontwikkeling van het Winterswijkse bedrijfsleven. Dit is belangrijk voor de instandhouding van de werkgelegenheid in Winterswijk. De gemeente heeft bijna geen nieuw bedrijventerrein meer beschikbaar en de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen is beperkt. Dit aanbod is onvoldoende om te voorzien in de vraag op de langere termijn. Daarom is er dus nieuw bedrijventerrein nodig.

In hoeveel behoefte voorziet het bedrijventerrein van de voormalige Steenfabriek?

Het terrein van de steenfabriek is 4,8 hectare. Het voorziet op korte termijn in de behoefte aan bedrijventerrein maar is niet voldoende voor de behoefte op lange termijn. Daarvoor is het terrein niet groot genoeg. 

Welke bedrijven moeten zich op een nieuwe locatie kunnen vestigen?

Een nieuw bedrijventerrein is bedoeld voor de ruimtebehoefte van het Winterswijkse bedrijfsleven. De gemeente wil een modern en duurzaam bedrijventerrein ontwikkelen, dat landschappelijk goed is ingepast in de omgeving. De kaders voor het type bedrijven dat zich op het nieuwe bedrijventerrein kan vestigen, worden bepaald bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hierbij is onder meer aandacht voor de beeldkwaliteit, duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte. Daarbij gelden er wettelijke normen voor onder meer geluid en geur, waaraan de bedrijven moeten voldoen. 

Zoekt de gemeente naar 1 of meerdere locaties?

Alle opties liggen nog open. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een grote locatie, of meerdere ‘kleinere’ locaties. De uitkomst hangt van het onderzoek af. Uitgangspunt is dat de uiteindelijke keuze voor een nieuw bedrijventerrein zorgvuldig gebeurt en breed gedragen wordt door de gemeenteraad.  

Welke locaties worden meegenomen in het onderzoek?

Dat is nog niet bekend. Eerst wordt bepaald op basis van welke aspecten en voorwaarden een gebied wordt beoordeeld. Vervolgens wordt aan de hand van die criteria pas een aantal locaties gezocht. 

Is Misterweg nog altijd de voorkeurslocatie?

Nu de locatiekeuze wordt heroverwogen, is er geen voorkeurslocatie meer. We beginnen weer opnieuw met het beoordelen van ieder potentieel gebied. Het onderzoeksbureau kijkt naar meerdere locaties. Alle reeds onderzochte locaties en mogelijke alternatieve locaties worden daar in meegenomen.