De gemeente wil tijdens het Volksfeest weer een bewaakte fietsstalling in het lager gelegen parkeerterrein aan de Wheme (de zogenaamde ‘blikbak’, schuin tegenover de Zonnebrinkkerk) realiseren. Wij zoeken nog een vereniging die deze fietsenstalling op vrijdag 25 augustus wil beheren.

De opbrengst van de fietsenstalling (€ 2,50 per bewaakte fiets) is volledig voor de beherende vereniging. Verder zullen er afspraken over het beheer worden gemaakt, in goed overleg met de betreffende vereniging. De fietsenstalling is op vrijdag 25 augustus in gebruik van 10.00 tot 01.30 uur.

Hoe kunt u zich opgeven?

Wij roepen verenigingen die interesse hebben om dit beheer op vrijdag 25 augustus uit te voeren op om voor 16 juni aanstaande te reageren. Dit kan door een mail te sturen naar tveen@winterswijk.nl met vermelding van een contactpersoon en telefoonnummer voor nader overleg. Bij grote belangstelling is er eventueel ook een mogelijkheid voor beheer van de bewaakte fietsenstalling op zondag 27 augustus.