L.C.M. Frings
Derde locoburgemeester
GroenLinks
E-mail: bfrings@winterswijk.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid, Klimaat & Milieu, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid (onbezoldigd)
 • Lid Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie (onbezoldigd)
 • Lid Tafel van Groenlo (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur AGE B.V. (onbezoldigd)
 • Lid pijler Economie & Fysieke Leefomgeving Platform Middelgrote Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid AvA ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen) (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Achterhoek en Liemers (plaatsvervangend bestuurder, onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur EUREGIO (Grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie) (plaatsvervangend bestuurder, onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (plaatsvervangend bestuurder, onbezoldigd)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Adviseur Frings Advies (12 uur per week, bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Xonar (Jeugdzorg Zuid Limburg) (6 keer per jaar 1 dag, bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Sterk Huis (Jeugdzorg Midden Brabant) (6 keer per jaar 1 dag, bezoldigd)
 • Lid bestuur Energie coöperatie Samenstroom in Venlo (4 uur per maand, onbezoldigd)