E.S.F. Schepers-Janssen
Vierde locoburgemeester
PvdA
E-mail: eschepers@winterswijk.nl

Portefeuille

 • Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport
 • Jeugd en Onderwijs

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur GGD NO-Gelderland
 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)    
 • Lid Poho (Portefeuillehouders Overleg) Sociaal
 • Lid Poho (Portefeuillehouders Overleg) Sport
 • Lid Thematafel De Gezondste Regio
 • Lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Lid Adviescommissie RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)
 • Lid Agendacommissie RMC 
 •  Lid Lokale Educatie Agenda (LEA)
 • Lid Pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland (plaatsvervangend bestuurder)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.