H.J. Tannemaat
Eerste locoburgemeester
Winterswijks Belang
E-mail: htannemaat@winterswijk.nl

Portefeuille

 • Economie Centrum inclusief RO (ruimtelijke ordening)
 • Cultuur inclusief RO
 • Infrastructuur inclusief RO en RO Sport en Zorg
 • Werk en Inkomen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
 • Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland
 • Lid AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) Werkbaan Oost BV
 • Bestuurslid Werkbaan Oost BV
 • Lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Lid Thematafel Smart Werken en Innovatie
 • PoHo (Portefeuillehouders Overleg) Sociaal
 • Lid Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten
 • Voorzitter Marktoverleg
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Achterhoek (plaatsvervangend bestuurder)
 • Lid AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen) (plaatsvervangend bestuurder)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Verhuurder onroerend goed (bezoldigd, 2 uur per maand)
 • Lid VvE De Winkelaar (3 uur per jaar, onbezoldigd)
 • Lid VvE Beukenhorstweg 17-19 (3 uur per jaar, onbezoldigd)
 • Lid VvE Roelvinkstraat 35-61 (3 uur per jaar, onbezoldigd)