Tweede locoburgemeester
CDA
e-mail: wwassink@winterswijk.nl

Portefeuille

 • Sport inclusief Ruimtelijke Ordening
 • WMO
 • Volksgezondheid, inclusief preventie en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
 • Openbare ruimte en infrastructuur inclusief Ruimtelijke Ordening
 • Mobiliteit
 • Buitengebied
 • Vrijetijdseconomie
 • Natuur en Landschap
 • Klimaatadaptatie
 • Milieu (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen (ROVA)
 • Verschillende projecten: De Kleiput en Bezoekerscentrum Steengroeve)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Plv. lid AB EUREGIO
 • Lid AB GGD NOG
 • Plv. Lid AB Fijnder (voorheen SDOA)
 • Lid Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid
 • Lid Poho Vrijetijdseconomie
 • Plv. lid Poho Sociaal
 • Lid Thematafel De Gezondste Regio
 • Lid Poho Plattelandsontwikkeling Oost-Achterhoek
 • Lid Bestuur Stichting WCL
 • Lid Platform Nationaal Landschap Winterswijk
 • M50 - Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving
 • M50 - Pijler Samenleving