Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden. In sommige situaties kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing aanvragen

Via de Vergunningchecker kunt u een ontheffing aanvragen. Klik daar op ‘Overige activiteiten’. Vul de vragen in om te zien aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Aanvragen ontheffing(externe link)

Bericht over het besluit

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

De aanvraag van een vergunning kost € 31. Daarnaast betaalt u ‘precariorechten’ voor het gebruik van de gemeentegrond.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.