De Winterswijkse musea gaan intensiever samenwerken, elkaars krachten gebruiken en elkaar waar nodig versterken. Afspraken hierover legden ze vast in een Museumconvenant. Het college van burgemeester en wethouders hecht belang aan de samenwerking en stelde het Museumconvenant op dinsdag 12 juli vast. Inmiddels hebben alle partijen het ondertekend.

Eind 2021 stelde de gemeenteraad de Museumvisie vast. Uit die Museumvisie komt het Museumconvenant voort. Het convenant is ondertekend door Stichting Museum Villa Mondriaan, Vereniging Het Museum, Stichting Exploitatie Museum in het Hart van Winterswijk, Stichting Terra Temporalis en Stichting Transit Oost. Namens het college zette wethouder Metaal-ten Dolle haar handtekening.

Plan van aanpak

Bij het Museumconvenant hebben de musea een Plan van aanpak voor de komende jaren opgesteld. In dit plan werken de musea hun samenwerking verder uit. Inmiddels hebben zij een werkgroep opgericht voor regelmatig overleg en voor het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Ook werken de musea aan het versterken van hun marketing. Daarnaast organiseren ze een ‘museum-bustour’ voor de toeristische sector en activiteiten voor de herdenking van de ‘geboorte van Nederland’ in het jaar 1572.

Winterswijks erfgoed

Wethouder Metaal-ten Dolle is blij met het Museumconvenant: “Samen staan de musea sterker om het Winterswijks erfgoed te behouden en bereikbaar te maken voor inwoners en bezoekers van Winterswijk. Het convenant biedt een mooie basis voor samenwerking. Zo blijven we gezamenlijk werken aan een eigentijds, aantrekkelijk en aansprekend museaal aanbod voor Winterswijk.”