Voor vragen over de Wmo en de Jeugdwet kunt u bij De Post terecht. Hier werkt het Sociaal Team Winterswijk. Dat zijn professionele hulpverleners en welzijnswerkers die u graag verder helpen.

De Post

Bij De Post kunt u vragen stellen over alle onderwerpen die over uw geluk en gezondheid gaan. Daar valt de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ook onder. Denk bijvoorbeeld aan vragen over:

  • huishoudelijke hulp
  • aanpassing aan uw woning
  • vervoer, zoals taxibus, scootmobiel
  • rolstoel
  • beschermd wonen
  • hulp bij opvoeden

Contact met De Post

Bel: (0543) 543 960 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en maak een afspraak.

U heeft een gesprek met een professional van het Sociaal Team van De Post(externe link). Hij of zij kijkt welke manieren er zijn om u te helpen. Soms is uw vraag een hulpvraag. Dat betekent dat u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld vervoer op maat of een aanpassing aan uw woning. Dat heet: een voorziening aanvragen.

Wmo of Jeugdwet

Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een gesprek met een Wmo-consulent van de gemeente.

Contact met de gemeente

Is uw vraag een hulpvraag? Dan gaat de gemeente onderzoek doen. De gemeente onderzoekt of u ook echt beperkingen heeft en kijkt ook of anderen u misschien kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen. De gemeente moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren.

Samen op gesprek

Heeft u een afspraak met het Sociaal Team of met de wmo-consulent van de gemeente? Dan mag u iemand meenemen naar het gesprek, als u dat prettig vindt. Dit kan een bekende zijn of een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand van MEE, die er is om u te helpen bij het gesprek. U kunt een cliëntondersteuner aanvragen via De Post(externe link) of via MEE Samen(externe link). Dat kost niets.

Meer informatie

Wet- en regelgeving