Inwoners

Nieuws

Erfgoednota gemeenten Aalten, Oost ... (Accordion ingeklapt)

De gezamenlijke Erfgoednota 2017-2020 met de titel ‘Wi-j doet ’t samen’ is door de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk vastgesteld. In de nota zijn de kaders vas...
Lees meer over 'Erfgoednota gemeenten A...'

Winterswijk actualiseert coffeeshop... (Accordion ingeklapt)

Het coffeeshopbeleid van Winterswijk is geactualiseerd en voldoet daarmee volledig aan de landelijke ontwikkelingen. Burgemeester van Beem, die verantwoordelijk is voor het coffeeshopbeleid, houd...
Lees meer over 'Winterswijk actualiseer...'

Visie Onderwijsvoorzieningen speelt... (Accordion ingeklapt)

Het Lokaal Educatief Agendaoverleg (LEA), bestaande uit schoolbesturen van Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Samenwerkingsverbanden PO en VO, voorschoolse voorzieningen en gemeente hebben ...
Lees meer over 'Visie Onderwijsvoorzien...'

Budget duurzaamheidslening naar vor... (Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 oktober jongstleden besloten om het krediet voor de duurzaamheidslening van 2017, 2018 en 2019 telkens één jaar naar voren te halen...
Lees meer over 'Budget duurzaamheidslen...'

Gemeentenieuws 25 oktober 2016 (Accordion ingeklapt)

Met onder andere: huldiging Winterswijkse sportkampioenen, Regiotaxi-vervoer, Unieke Achterhoekers, Verplichte rijrichting Misterweg, Achterhoekse energiecoaches.
Lees meer over 'Gemeentenieuws 25 oktob...'