Soms zijn er problemen bij het opgroeien of opvoeden. Dan kan de gemeente helpen. Ze geeft jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen en hun ouders of verzorgers.

Vormen van jeugdhulp

  • begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • opvoedondersteuning binnen gezinnen
  • geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • kinderbescherming
  • jeugdreclassering

Hulp vragen

Bij het Sociaal Team van De Post kunt u hulp vragen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bel (0543) 543 960 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en maak een afspraak. U heeft dan een gesprek met een professional van het Sociaal Team van De Post.(externe link) Hij of zij kijkt welke manieren er zijn om u te helpen.

Het Ondersteuningsteam(externe link) helpt met hulpvragen van jeugdigen en/of hun ouders en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Het team helpt kinderen en jongeren van 0-23 jaar die in Winterswijk wonen. Als het nodig is zorgt het Ondersteuningsteam voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. Bel (085) 124 70 77 of mail naar info@ondersteuningsteamoa.nl.

Cliëntondersteuner

Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek. Cliëntondersteuners zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets. 
U kunt direct contact opnemen met een cliëntondersteuner. Bel (0314) 344 224, mail naar info@meesamen.nl of ga naar de website van MEE Samen(externe link).

Familiegroepsplan

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de controle over welke ondersteuning u nodig heeft in eigen hand. Als u hulp nodig heeft vanuit de Jeugdwet, dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. Het opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Vertrouwenspersoon

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis.
Je kunt Jeugdstem bereiken via telefoonnummer 088 555 1000 (gratis) of chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl(externe link). De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Meer informatie voor kinderen en jongeren

Meer informatie