Soms zijn er problemen bij het opgroeien of opvoeden. Dan kan de gemeente helpen. Ze geeft jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen en hun ouders of verzorgers.

Vormen van jeugdhulp

  • begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • opvoedondersteuning binnen gezinnen
  • geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • kinderbescherming
  • jeugdreclassering

Hulp vragen

Bij het Sociaal Team van De Post kunt u hulp vragen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bel (0543) 543 960 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en maak een afspraak. U heeft dan een gesprek met een professional van het Sociaal Team van De Post.(externe link) Hij of zij kijkt welke manieren er zijn om u te helpen.

Het Ondersteuningsteam(externe link) helpt met hulpvragen van jeugdigen en/of hun ouders en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Het team helpt kinderen en jongeren van 0-23 jaar die in Winterswijk wonen. Als het nodig is zorgt het Ondersteuningsteam voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. Bel (085) 124 70 77 of mail naar info@ondersteuningsteamoa.nl.

Cliëntondersteuner

Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek. Cliëntondersteuners zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets. 
U kunt direct contact opnemen met een cliëntondersteuner. Bel (0314) 344 224, mail naar info@meesamen.nl of ga naar de website van MEE Samen(externe link).

Familiegroepsplan

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de controle over welke ondersteuning u nodig heeft in eigen hand. Als u hulp nodig heeft vanuit de Jeugdwet, dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. Het opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Meer informatie voor kinderen en jongeren

Meer informatie