De gemeente Winterswijk wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dat staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarover moeten we verantwoording afleggen in een toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.winterswijk.nl voldoet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Winterswijk. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Winterswijk

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen, vindt u op de websitepagina Toegankelijkheidsverklaringen | Winterswijk.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via ia gemeente@winterswijk.nl. Of bel ons via het telefoonnummer: 0543 543 543.

Meer informatie

Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op de website www.digitoegankelijk.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.