Op deze pagina vindt u het actuele aanbod van panden en kavels die wij te koop of te huur aanbieden.

Heeft u interesse een pand of kavel te van de gemeente kopen of te huren? Stuur dan een e-mail naar vastgoed@winterswijk.nl met uw contactgegevens en het pand of kavel waarin u interesse heeft. Wij nemen dan contact met u op om uw interesse en het vervolgtraject te bespreken.

Kavels - te koop

Panden - te huur

  • Weurden 2

    Bestemming: winkel / oppervlakte ca. 141 m2

Publicaties

Bekendmaking van voornemens ten aanzien van gemeentelijke onroerende zaken

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeit dat een gemeente die voornemens is een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.  

23 augustus 2022 kennisgeving onderhandse verkoop kavels 1,2 & 3 Spoorzone

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk maakt hierbij bekend dat de gemeente Winterswijk met betrekking tot de in bijgevoegde lijst opgenomen onroerende zaken (zie onderaan dit artikel) voornemens is een koopovereenkomst aan te gaan. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Team Vastgoed van de gemeente via e-mailadres: vastgoed@winterswijk.nl o.v.v. verkoop kavels spoorzone.

Iedere gegadigde die interesse heeft in het aangeboden onroerend goed en voldoet aan de daarbij gestelde criteria, dient zijn of haar interesse kenbaar te maken door het zenden van een brief of e-mail aan bovenstaand e-mailadres o.v.v. verkoop kavels spoorzone. Om de voortgang in deze trajecten te bewaken, hanteren wij een termijn van 28 kalenderdagen na publicatie tot en met 19-09-2022. Brieven en e-mails die wij na afloop van deze periode ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

Bedrijfskavels Spoorzone

De kavels gelegen aan de Spoorzone staan sinds 2020 in de verkoop bij de Gemeente Winterswijk. De Gemeente Winterswijk heeft dit onder andere kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkoopborden op de betreffende Kavels. De Gemeente Winterswijk heeft op basis van onderstaande criteria 3 kopers geselecteerd en is voornemens om met deze partijen een koopovereenkomst te sluiten.

Geselecteerde kopers bedrijfskavels Spoorzone
 Kadastraal nummerGrondoppervlakteKavelprijs (exclusief btw)
Spoorzone kavel 1WTW00H11936 (deels)06.618 m2€ 772.645
Spoorzone kavel 2WTW00H11936 (deels)07.814 m2€ 1.054.620
Spoorzone kavel 3WTW00H11936 (deels)05.544 m2€ 585.800

De selectie is gemaakt op basis van de onderstaande criteria:

  • De geselecteerde kopers dienen te voldoen aan de kavelafmeting en prijs.
  • De geselecteerde kopers dienen te voldoen aan het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘spoorzone – fase 4’, zoals deze is opgesteld voor deze locatie.
  • De geselecteerde kopers dienen sinds tenminste 1-1-2020 reeds een vestiging hebben in Winterswijk, zodat er invulling wordt gegeven aan de wens om lokale partijen hier te laten vestigen.
  • De geselecteerde kopers dienen complementair aan elkaar te zijn in de (professionele) doe-het-zelf branche, zodat zij elkaar kunnen versterken in hun bedrijfsactiviteiten.
  • De geselecteerde kopers herontwikkelen bij voorkeur de locatie die zij achterlaten naar woningbouw.

De Gemeente Winterswijk zal na 19-09-2022 (28 kalenderdagen na de deze publicatie) overgaan tot het verkopen van de kavels in de spoorzone, tenzij voordien door een belanghebbende kenbaar wordt gemaakt dat zij ook voldoet aan de gestelde criteria. In dat geval zullen de plannen beoordeeld worden waarna bij gelijke geschiktheid door middel van loting bij de notaris een partij wordt geselecteerd.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.