Op deze pagina vindt u het actuele aanbod van panden en kavels die wij te koop of te huur aanbieden.

Kavels - te koop

Heeft u interesse een pand of kavel te van de gemeente kopen of te huren? Stuur dan een e-mail naar vastgoed@winterswijk.nl met uw contactgegevens en het pand of kavel waarin u interesse heeft. Wij nemen dan contact met u op om uw interesse en het vervolgtraject te bespreken.

Terrein voormalig steenfabriek de Vlijt

Op dit moment werken we hard aan de herontwikkeling van de voormalige steenfabriek de Vlijt in Winterswijk. De gebouwen worden gesloopt, er wordt een nieuwe weg aangelegd op het terrein en er komen meerdere ruime kavels voor bedrijven. Ook werken wij aan de verkoopvoorwaarden. Deze vindt u op deze pagina als ze gereed zijn.

Heeft u vragen of interesse in een kavel? Neem dan contact op met Victor Jakobs via e-mail vastgoed@winterswijk.nl of telefoon (0543) 543 543.

Publicaties

  • Bekendmaking van voornemens ten aanzien van gemeentelijke onroerende zaken: De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeit dat een gemeente die voornemens is een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.