Er zijn in onze gemeente zijn 4 ondernemersverenigingen voor Winterswijkse ondernemers.

  • Owin, Ondernemerskring Winterswijk. Voor bedrijven in de industrie, bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening.
  • ABHCity. Vereniging van centrumwinkeliers. Met hun tak Ondernemers Fonds Centrum Winterswijk (OFCW) beheren zij de inkomsten van de reclamebelasting die centrumwinkeliers jaarlijks betalen.
  • Vereniging OBW, Ondernemers Buitengebied Winterswijk. Voor alle ondernemers in het buitengebied van Winterswijk
  • VVW, vereniging verblijfsrecreatie Winterswijk. Zij behartigen de belangen van de Winterswijkse verblijfsrecreatie.