Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt ook veel Winterswijkers bezig. Al het oorlogsleed dat we zien, maakt veel emoties los. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen meeleven met Oekraïne. Inwoners hebben ook veel vragen en zorgen. Hieronder leest u antwoorden op mogelijke vragen die u heeft. Dit overzicht wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Inwoners die hulp willen aanbieden in welke vorm dan ook kunnen bij de Winterswijkse Uitdaging terecht via www.oekrainewinterswijk.n(externe link)l en telefoonnummer (0543) 200 006. We proberen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Oekraïense vluchtelingen in gemeente Winterswijk

Waarom zijn er Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente?

Russische troepen zijn op 24 februari Oekraïne binnengevallen. Er worden aanvallen uitgevoerd in gebieden waar ook veel burgers wonen. Mensen vluchten voor het geweld. Op verschillende plekken in het land komen Oekraïense vluchtelingen aan.

De gemeente Winterswijk neemt haar verantwoordelijkheid en heeft, in samenspraak met Marga Klompé, de leegstaande vleugel (de oudbouw) van woonzorgcentrum Vredense Hof tijdelijk beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Het gebouw biedt plek aan ongeveer 175 vluchtelingen.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.
Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen.

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij de andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom binnenkort opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. De gemeente zorgt samen met lokale organisaties dat er medische zorg is en onderwijs voor kinderen.

Wat merken wij van de vluchtelingen?

De vluchtelingen komen tijdelijk in onze gemeente wonen. U gaat hen tegenkomen in het dagelijks leven. Op straat, in de supermarkt, misschien op het sportveld en op school. We hopen dat iedereen in onze gemeente deze mensen hartelijk ontvangt en helpt waar nodig. Niemand heeft om deze situatie gevraagd. Vooral de vluchtelingen zelf niet.

Hebben de vluchtelingen voorrang op een huis?   

Op dit moment hebben de Oekraïners geen voorrang op een huis in Nederland. De Oekraïners die nu komen zijn in principe gasten. 

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Winterswijk?

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor contact op met de afdeling burgerzaken van gemeente via het algemene telefoonnummer: (0543) 543 543.

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website:
Website Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl)(externe link)

Mogen kinderen van Oekraïense vluchtelingen naar school?

Ja, dat mag. Op dit moment zijn wij met de scholen in Winterswijk in overleg om hierover concrete afspraken te maken.

Opvanglocaties in gemeente Winterswijk

Op welke locatie worden de vluchtelingen opgevangen?

De gemeente Winterswijk heeft, in samenspraak met Marga Klompé, de leegstaande vleugel (de oudbouw) van woonzorgcentrum Vredense Hof tijdelijk beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Het gebouw biedt plek aan ongeveer 175 vluchtelingen.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Wat fijn dat u wilt helpen. Dat kan op verschillende manieren. De Winterswijkse Uitdaging (WUh) coördineert  namens gemeente Winterswijk de hulp aan Oekraïne en de Oekraïners. U kunt zich via het digitale meldpunt melden, zij nemen dan contact met u op. Dit kan via www. oekrainewinterswijk.nl  

Als 'Ready2Helper' bij het Rode Kruis via de website van het Rode Kruis (www.rodekruis.nl(externe link)). Nadat u zich heeft aangemeld wordt u aan de landelijke database toegevoegd. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor de diensten in de noodopvang.

Ik wil mijn hulp aanbieden. Wat kan ik doen?

Wilt u tijdelijk gastgezin zijn of op een andere manier onderdak en/of goederen aanbieden? Meld uw initiatief aan via www.oekrainewinterswijk.nl(externe link). Wij registreren alle aanbiedingen. Op dit moment is het lastig om aan te geven of, hoe en wanneer wij van uw initiatief gebruik maken omdat er nog veel onduidelijk is.

Kan ik geld doneren?

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is één van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.

Wij vangen al vluchtelingen op thuis. Wat nu?

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op het adres in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente Winterswijk 0543 543 543.

Ik heb werk voor vluchtelingen

Gevluchte Oekraïners mogen straks ook werken in Nederland. Vooralsnog is nog onbekend vanaf wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden zij mogen werken. Heeft u werk voor vluchtelingen? Kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl(externe link)

Informatiebronnen over Oekraïne

Op www.rijksoverheid.nl(externe link) staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland.

Op www.vluchtelingenwerk.nl(externe link) leest u veel gestelde vragen en antwoorden over vluchtelingen en asielzoekers. En u vindt ook hier ook een speciale pagina over Oekraïne met informatie over hoe u als particulier vluchtelingen kunt helpen, bijvoorbeeld met goederenacties.

Op crisis.nl(externe link) vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit in Nederland. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit in Oekraïne.