Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Explorius Vastgoedontwikkeling heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk een haalbaarheidsstudie naar het Cultuurkwartier Winterswijk afgerond. De voorkeur van alle betrokken partijen gaat ui...
Lees meer over 'Ontwikkelaar, bibliotheek, Boogie Woogie en college van B en W gaan voor nieuw Cultuurkwartier'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Winterswijk wil toe naar een volledig duurzame samenleving in 2050. Om dat doel te bereiken heeft het college van B en W een Koersdocument en Uitvoeringsagenda opgesteld. Op 31 januar...
Lees meer over 'Gemeente Winterswijk volop aan de slag met duurzaamheid'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Winterswijk heeft een prachtig landschap. Ook in de bebouwde kom streeft de gemeente naar een groene en gevarieerde leefomgeving.
Lees meer over 'Tiny Forest brengt natuur dicht bij de inwoners in Winterswijk'

(Accordion ingeklapt)

Reist u met ZOOV Op Maat? Vanaf 1 januari 2019 gaan de tarieven iets omhoog.
Lees meer over 'Nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat in 2019 '

(Accordion ingeklapt)

Met onder andere Winterswijkse veteranen bijeen in raadhuis, klankbordgroep Mantelzorgers, vrijwilligers vertellen, nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad, uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst.
Lees meer over 'Gemeentenieuws 18 december 2018'