Inwoners

Nieuws

Subsidie Energiebesparing Eigen Hui... (Accordion ingeklapt)

De Rijkssubsidie Energiebesparing Eigen Huis stimuleert energiebesparing in bestaande particuliere koopwoningen. Zowel eigenaar-bewoners als Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de...
Lees meer over 'Subsidie Energiebespari...'

Aanmelding aanbesteding Netgekoppel... (Accordion ingeklapt)

De gemeente Winterswijk start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering, installatie en onderhoud van Net-gekoppelde zonnestroomsystemen voor 2 gemeentelijke locaties.
Lees meer over 'Aanmelding aanbesteding...'

Gladheidbestrijding (Accordion ingeklapt)

De gemeente zorgt er bij sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten voor dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.
Lees meer over 'Gladheidbestrijding'

Beatrix Gezondheidspark stap dichte... (Accordion ingeklapt)

Met de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van het plan ‘Beatrix Gezondheidspark, Met Zorg Omgeven’ is de komst van het Beatrix Gezondheidspark nabij het Stre...
Lees meer over 'Beatrix Gezondheidspark...'

Warenmarkt Winterswijk finalist bes... (Accordion ingeklapt)

De warenmarkt van Winterswijk behoort opnieuw tot de vier beste markten van Nederland in de categorie middelgrote markten. Winterswijk werd ook in 2013 al genomineerd en uitgeroepen tot de beste ...
Lees meer over 'Warenmarkt Winterswijk ...'