Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

In de openbare raadsvergadering van donderdag 20 december neemt de gemeenteraad een besluit over het beleidskader voor de realisatie van zonneparken en zonnevelden in het buitengebied van Winters...
Lees meer over 'Gemeenteraad neemt besluit over beleidskader zonneparken en zonnevelden '

(Accordion ingeklapt)

De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om de inzameling van afval en grondstoffen zo goed mogelijk voor u te organiseren. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2019 voor uw adres wijzigen. Op www...
Lees meer over 'Inzamelkalender 2019 vanaf nu beschikbaar'

(Accordion ingeklapt)

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot...
Lees meer over 'Aanvragen burgercheque'

(Accordion ingeklapt)

Met onder andere samen de armoede in Winterswijk aanpakken, college van B en W bezoekt Kingspan Insulation, aanvragen burgercheque, inzet vrijwilligers onmisbaar, inzamelkalender 2019 beschikbaar...
Lees meer over 'Gemeentenieuws 11 december 2018'

(Accordion ingeklapt)

Burgemeester Bengevoord en een groep gastdocenten bezoeken de komende weken de basisscholen voor het geven van een gastles ‘Veilig afsteken van vuurwerk’.
Lees meer over 'Gastlessen over veilig afsteken van vuurwerk'