Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 7 februari jongstleden gingen raads- en commissieleden en afgevaardigden van sport- en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over het toekomstige sportbeleid in Winterswijk. Dat gebeurde tijdens het politiek forum dat plaat... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De nieuwe coalitie van Winterswijks Belang (WB), VVD, GroenLinks en PvdA presenteert vandaag de nieuwe kandidaat-wethouders en het nieuwe coalitieakkoord 2019-2022, getiteld ‘Winterswijk wint!’ duurzaam en daadkrachtig d’ran. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Met onder andere AutoMaatje van start in Winterswijk, Preventie Platform Jeugd onder de aandacht bij minister Bruins, aanmelden kandidaten 'Beste Naober 2019', college op bezoek bij de Kledingbank Winterswijk. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2019. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Er komen steeds meer mantelzorgers. Als gemeente hebben we de taak om u als mantelzorger te ondersteunen. Zorgt u lange tijd voor iemand in uw omgeving, die ziek of hulpbehoevend is? Lees meer