In het centrum van Winterswijk mag u alleen in de parkeervakken parkeren. Omdat er een parkeerverbod geldt, is parkeren buiten de vakken niet toegestaan.

Parkeerterreinen

Parkeren is overal in Winterswijk gratis. 

Parkeren voor een dagje Winterswijk

Komt u een dagje naar Winterswijk, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een museum of om te winkelen? Parkeer dan op 1 van deze parkeerplaatsen, deze zijn ruim en op enkele minuten lopen van het centrum: 

Andere parkeerplaatsen

Blauwe zones

In een blauwe zone mag u maximaal 2 uur parkeren. U legt een blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter uw autoruit. Dit zijn de blauwe zones:

Als het voor u nodig is, kunt u een ontheffing voor de blauwe zone aanvragen.

Foutparkeren

Parkeerwaarschuwing

Als u fout heeft geparkeerd, dan kunt u een waarschuwing krijgen. U vindt dan een kaartje ‘parkeerwaarschuwing’ op uw voertuig. Een waarschuwing houdt in dat u geregistreerd wordt. Als u de volgende keer weer fout parkeert, dan krijgt u een boete.

Mededeling van beschikking

U ontvangt geen parkeerbon meer. Als u fout parkeert, ontvangt u een kaartje (mededeling van beschikking) op uw voertuig. Op het kaartje staat geen informatie over de boete vermeld. De administratieve afhandeling gaat via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)(externe link). Het CJIB stuurt de kentekenhouder van het voertuig een brief waarin staat dat u een boete moet betalen. Na ontvangst van de brief kunt u informatie opvragen bij het CJIB. Ook kunt u bij het CJIB bezwaar indienen tegen de boete.

Informationen über Falschparken auf Deutsch

Parkwarnung

Wenn Sie falsch geparkt haben, können Sie eine Warnung erhalten. Sie finden dann ein "Parkwarnung"-Kärtchen an Ihrem Fahrzeug. Eine Warnung bedeutet, dass Sie registriert werden. Wenn Sie das nächste Mal wieder falsch parken, erhalten Sie eine Geldstrafe.

Bescheidmitteilung

Sie erhalten keinen Parkschein mehr. Wenn Sie falsch parken, erhalten Sie ein Kärtchen (Bescheidmitteilung) an Ihrem Fahrzeug. Auf dem Kärtchen steht keine Information über die Geldstrafe. Die administrative Abwicklung erfolgt über das Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)(externe link). Das CJIB sendet dem Fahrzeughalter einen Brief, in dem steht, dass Sie eine Geldstrafe zahlen müssen. Nach Erhalt des Briefes können Sie Informationen beim CJIB anfordern. Sie können auch beim CJIB Einspruch gegen die Geldstrafe einlegen.