De inhoud is geladen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Winterswijk telt 21 raadsleden. Elk raadslid heeft stemrecht in de gemeenteraad. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. In de gemeenteraad van Winterswijk zijn 7 fracties vertegenwoordigd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Direct naar website Gemeenteraad (iBabs)

De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben. Bijvoorbeeld als u informatie wilt over vergadertijden, agenda's of gebruik van het inspreekrecht.