Jaarlijks kopen we als gemeente veel in. Dit kan hulp en service aan inwoners, bezoekers en bedrijven zijn. Maar ook het onderhoud van straten en parken,  software, vervoer, kantoormeubilair, beveiliging of inhuur van externe medewerkers. We hebben ook beleid voor inkoop en aanbesteden waarin onze doelen en regels voor inkoop staan.

Wat we belangrijk vinden bij inkoop

Als wij goederen, diensten of werk inkopen, vinden we deze punten belangrijk:

  • We kopen bij ondernemers die sociaal en duurzaam ondernemen. Bij duurzaam is dit met name gericht op circulariteit, klimaatneutraal en biodiversiteit.
  • Inkoop voeren we efficiënt uit om onder andere de kosten voor zowel de gemeente als ondernemers laag te houden.
  • Inkoop is objectief en transparant. Hiermee bedoelen wij dat een aanbestedingsprocedure inzichtelijk is. We doen dit door het opstellen van heldere en duidelijke criteria voor selectie en gunning.
  • Bij het inkopen van werk, goederen en diensten houden wij ons aan de wettelijke aanbestedingsregels die Europees en nationale vastgelegd zijn.

Inkoopbeleid, vastgestelde stukken

Ons volledige inkoopbeleid leest u in de volgende documenten:

Publicatie van aanbestedingen

Nationale en Europese aanbestedingen publiceren we op TenderNed. Daar leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u vragen kunt stellen over een specifieke aanbesteding. Voor TenderNed moet u zich eerst als gebruiker aanmelden.

Klacht over een aanbesteding

Wij doen onze aanbestedingen zorgvuldig. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent. U kunt dan een klacht indienen. Onze klachtenregeling hebben we opgesteld met andere Achterhoekse en Liemerse gemeenten. Uw klacht wordt door 2 andere gemeenten behandeld. Zo zorgen we samen voor objectiviteit en onafhankelijkheid.

Vragen en meer informatie

Meer informatie over inkoop en aanbesteden bij de overheid leest u op PIANOo Expertisecentrum aanbesteden.

Heeft u vragen over inkoop en aanbestedingen, neemt u dan contact op met onze inkoopadviseur via (0543) 543 543 of inkoop@winterswijk.nl.

Klachtenregeling Achterhoekse gemeenten (toegankelijke versie)