De druk op de woningmarkt is groot. Het lukt niet iedereen om een woning in Winterswijk te bedienen. Winterswijk bouwt daarom de komende jaren minstens 900 huizen. Bovenop de ruim 13.000 huidige woningen die de gemeente telt. We bouwen hierbij met name betaalbare woningen én woningen voor ouderen zodat de doorstroom op gang komt. 

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

(Betaalbare) koopwoningen

Ben jij starter en wil jij je eerste koopwoning in Winterswijk kopen? Misschien kom je in aanmerking voor een starterslening.

Doordat de vraag groter is dan het aanbod, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Waar een woning in Winterswijk in 2017 nog gemiddeld € 180.000 euro kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de € 300.000 euro. In heel Nederland en in Winterswijk zijn de woningprijzen (licht) aan het dalen. Maar door de flinke stijging van de hypotheekrente zijn deze woningen voor velen nog steeds niet betaalbaar.

(Sociale) huurwoningen

Wil jij je inschrijven voor een sociale huurwoning of weten wat de voorwaarden zijn? Kijk dan op thuisindeachterhoek.nl(externe link).

Naast koopwoningen zijn er natuurlijk ook huurwoningen in onze gemeente. Ook daar is de krapte op de woningmarkt voelbaar. Met name jongeren kiezen steeds vaker voor een huurwoning omdat de stap naar een koopwoning (nog) niet lukt door de stijgende huizenprijzen. Jaarlijks maken we daarom afspraken met woningcorporatie De Woonplaats(externe link) en huurdersverenigingen om het aanbod en de kwaliteit van de woningen op peil te houden. Een project van De Woonplaats is onder andere de sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Europalaan. Daarnaast wil De Woonplaats huurwoningen realiseren aan de Dingstraat en de Burgemeester Bosmastraat.

Woningbouwprojecten

Met verschillende woningbouwprojecten bouwen we de komende jaren aan de groei van het woningaanbod. Bij veel van de projecten moeten de plannen nog worden uitgewerkt. Neem eventueel contact op met een lokale makelaar of ontwikkelaar over het inschrijven voor een woning.

Bouwprojecten in Winterswijk, zie tabel onder afbeelding

Tabel bouwprojecten

Naam bouwprojectAantal woningenFaseLigging
De Rikker197PlanontwikkelingWijk De Rikker
Ribeslocatie20Potentiële locatieRibeslaan
Narcisstraat73PlanontwikkelingNarcisstraat
Dingstraat49PlanontwikkelingDingstraat
Wooow82Initiatie 
Vredensehof69Ontwikkeling ligt stilVredenseweg
Vredenseweg/Plataanlaan11RealisatieHoek Vredenseweg/Plataanlaan
MAS-locatie21Potentiële locatieHaitsma Mulierweg
Kop Meddosestraat14RealisatieMeddosestraat
Mondriaan voorm. Mavo14InitiatieNoteboomstraat
Verglasco14PlanontwikkelingKastanjelaan
Kloetenseweg/Hortensialaan24InitiatieKloetenseweg/Hortensialaan
Pelkpark10InitiatiePelkpark
Eelink Noord14RealisatieLandgoed (omgeving Bataafseweg/Wehmerbeek)
Wooldseweg41PlanontwikkelingWooldseweg
Weurden 41-4319PlanontwikkelingWeurden 41-43
Hoek Weurden/Dingstraat30PlanontwikkelingHoek Weurden/Dingstraat
Europalaan130PlanontwikkelingEuropalaan
Parallelweg/Misterweg10RealisatieParallelweg/Misterweg
Johanna28RealisatieHoutladingstraat
Burgemeester Bosmastraat25InitiatieBurgemeester Bosmastraat
Bouwen op Droppers16PlanontwikkelingWoold
Nieuw Gelle Fase II10RealisatieMeddo
Nieuw Gelle Fase III26PlanontwikkelingMeddo
Bumerweg19PlanontwikkelingBumerweg

De Rikker

200 nieuwe woningen aan de rand van de kern van Winterswijk. Van vrije kavels tot appartementen en seniorenwoningen. Het plan speelt in op de verschillende woonwensen in de gemeente. Met een groot aanbod nieuwe eengezinswoningen liggen er vooral kansen voor jonge gezinnen.

Ribeslaan

De gemeente Winterswijk gaat aan de Ribeslaan op de locatie waar voorheen de Openbare Basisschool De Ribes stond, woningen bouwen voor starters op de woningmarkt. Het woningbouwplan voor deze locatie gaan we samen met de omgeving en de doelgroep (starters) vormgeven, door middel van een enquête en meerdere informatiebijeenkomsten. Wil je meer weten? Kijk op winterswijk.nl/ribeslaan(externe link).

Landgoed Eelink Noord

Rondom boerderij ‘Den Harden’ worden 14 nieuwe woningen gerealiseerd in een natuurlijke omgeving. Het bestemmingsplan biedt kopers veel flexibiliteit bij de invulling van de kavels.

Narcisstraat

Aan de zuidkant van Winterswijk is een woningbouwplan in voorbereiding voor 73 woningen. Het bevat waarschijnlijk koop en huur en rijtjeshuizen en appartementen. De exacte verdeling is nog niet bekend.

Dingstraat

Aan de Dingstraat zijn twee locaties waar plannen zijn voor woningbouw. Op de hoek met het Weurden (bij de locatie van de PLUS supermarkt) en op de locatie van Speeltuin het Kreil. Het gaat hierbij om 30 en 49 woningen.

Wooow

Winterswijk werkt aan een gebiedsontwikkeling onder de naam Wooow en de huisvesting van cultuurpartners in de huidige Boogiewoogie. Het gebied Wooow wordt begrensd door de Dingstraat, de Roelvinkstraat, de Spoorstraat en het Weurden. Het beoogde gebied bevat een mix aan functies, waaronder wonen. Uitgangspunt is dat er circa 80 woningen worden gerealiseerd, waarbij de mogelijkheden voor de doelgroep doelgroep jongeren specifiek wordt bekeken.

Bouwen op Droppers

In Woold worden op initiatief van jongeren uit de buurt 16 nieuwe woningen gebouwd: 6 vrijstaande woningen, 8 rijtjeshuizen en 2 2-onder-1-kap-woningen. 

Nieuw Gelle

In de buurtschappen wordt aan nieuwe woningen gewerkt met onder andere project Nieuw Gelle in Meddo. Voor het laatste deel zijn plannen voor zo’n 26 tot 36 woningen voor verschillende doelgroepen, afhankelijk van de uitwerking.

Iedereen een passende en duurzame woning

We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden die aansluit bij de woonwensen, nu en in de toekomst. Dat geldt voor huidige inwoners, voor jongeren die na hun studie weer terug willen keren en voor mensen buiten de gemeente die zich in Winterswijk willen vestigen. Daarnaast vergrijst de bevolking van Winterswijk. Er wonen in onze gemeente relatief veel inwoners in de leeftijd van 45 tot 70 jaar. Om in Winterswijk het levendige centrum te houden dat we nu kennen en voorzieningen op peil te houden, zal er iets moeten gebeuren.

Bouwen!

Dat betekent maar één ding: bouwen. We hebben dringend nieuwe woningen nodig. En daar zijn we ook al flink mee bezig... In 2022 hebben we 84 nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast hebben we voor de komende 10 jaar plannen voor in totaal ruim 1.200 nieuwe woningen. Sommige nog in pril stadium, sommige al vergevorderd. Omdat in de praktijk niet alle plannen lukken, plannen we meer woningen dan dat we uiteindelijk nodig hebben. Tot en met 2030 heeft de gemeente Winterswijk de ambitie om 900 woningen te realiseren.

Meer informatie

Meer weten over de woningmarkt in de Achterhoek? Kijk dan op de website van het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek(externe link).

Bel of mail ons gerust als u nog vragen heeft: