Zorg, jeugd, werk, onderwijs

 • Veranderingen in wetgeving gedwongen zorg

  Soms hebben mensen met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking of dementie gedwongen zorg nodig. Bijvoorbeeld als ze zichzelf of een ander iets aan dreigen te doen. Vanaf 1 januari 2020 gelden twee nieuwe wetten voor gedwongen zorg.

 • De Post

  Bij De Post kunt u terecht voor informatie en advies over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden. De Post heeft ook een eigen website.

 • Wmo

  Als u ondersteuning, zorg of hulp nodig heeft en u die niet kunt krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

 • Wmo-raad

  De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Winterswijk en werkt samen met de gemeente aan verbeteringen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

 • Werk en inkomen

  Informatie over werk en inkomen: Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), vrijwilligerswerk en vrijwilligersverzekering

 • Jeugd

  Voor vragen over opvoeden, opgroeien, onderwijs en leerlingenvervoer kunt u bij de gemeente terecht.

 • Gecontracteerde zorgaanbieders

  Een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders voor jeugd en Wmo voor de regio Achterhoek.

 • Verordening sociaal domein 2021

  De verordening geeft gemeentelijke regels over werken, meedoen in de samenleving (participatie), uitkeringen, schuldhulpverlening, gezond en veilig opgroeien, vervoer naar school, hulp aan inwoners met een beperking, wonen in een veilige en gezonde omgeving, melden van verward gedrag.

 • Informatie over zorg: website Wijwinterswijk

  Website met informatie over geldzaken, wonen, welzijn, opvoeden, zorg, meedoen en voorzieningen.

 • Informatie coronavirus voor zorgaanbieders

  Centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het Coronavirus vanuit het sociaal domein Achterhoek.

 • Nieuwe contracten zorgaanbieders

  19 november 2021

  Gemeenten en zorgaanbieders in de Achterhoek bereiden zich voor op een nieuwe aanpak voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Inwoners gaan vooral merken dat hun ondersteuningsvraag nog meer aandacht krijgt.

 • Klacht over zorgaanbieder

  Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door een gecontracteerde zorgaanbieder, dan meldt u dat bij de gemeente.