Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal zorgt de uitvaartverzorger hiervoor. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Tijdig aangifte doen bij de gemeente 

Een overlijden moet binnen 6 dagen bij de gemeente worden aangegeven. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. De gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de aangifte online doen of aan de balie. 

Aangifte doen van overlijden (met eHerkenning)

Aangifte doen aan de balie

Om aangifte te doen aan de balie, maakt u eerst een afspraak. Dit kan via:

Neem de volgende documenten mee:

  • ‘B-envelop’ met daarin het formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft vermeld
  • identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) van uzelf
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Na de aangifte

De aangever ontvangt de volgende documenten van de gemeente:

  • een document met toestemming voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’
  • een afschrift van de overlijdensakte

Overleden in het buitenland

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat(externe link).

Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Kosten
 

Soort aangifte of uittrekselKosten
Aangifte van overlijdengratis
Uittreksel overlijdensakte (kan nodig zijn om het overlijden door te geven aan instanties)€ 16,60
Internationaal uittreksel overlijdensakte (vertaald in een aantal talen)€ 16,60

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.