U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. Uw kind moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders: een dubbele achternaam. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2016 geldt voor een dubbele achternaam in 2024 een tijdelijke overgangsregeling.

Keuze doorgeven

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader. Het ligt aan uw situatie welke naam dat is. Is het niet de naam die u wilt? Dan kunt u kiezen voor de achternaam van de andere ouder. Of u kiest voor een dubbele achternaam. Dit kan vanaf 2024.

De keuze voor een achternaam kunt u vóór de geboorte laten vastleggen. U kunt de naam ook bij de geboorteaangifte vastleggen. U komt hiervoor naar het gemeentekantoor. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0543 543 543.

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) van beide ouders
 • Beide ouders komen mee naar de afspraak

Achternaam geldt voor alle kinderen

De achternaam van uw eerste kind geldt voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als u de achternaam heeft vastgelegd, dan kunt u deze meestal niet meer veranderen.

Kind met 2 nationaliteiten

Wordt uw eerste kind in 2024 geboren en heeft het naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Als volgens die nationaliteit een andere achternaam mogelijk is, dan kunt u vanaf 2024 voor dit kind ook die achternaam kiezen.

Regels kiezen achternaam

Lees de regels voor kiezen van de achternaam voor uw kind op rijksoverheid.nl(externe link).

Twee achternamen

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven(externe link). Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen.

Overgangsregeling

Als uw oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren geldt een overgangsregeling. U kunt dan ook voor een dubbele achternaam kiezen. Dit kan alleen in 2024.

Buitenlandse nationaliteit

 • Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze.
 • Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten? 
  Dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen.

Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Elk land heeft zijn eigen regels over de keuze van een achternaam. Nederland erkent deze regels meestal wel.

Nu zwanger van uw 1e kind

Bent u zwanger in 2023 en wordt uw kind (misschien) in 2024 geboren? Dan kunt u tot en met 31 december 2023 2 achternamen kiezen: 

 • een dubbele achternaam als uw kind in 2024 wordt geboren 
 • een enkele achternaam als uw kind in 2023 wordt geboren

Keuzes vastleggen

 • Getrouwd of geregistreerd partnerschap: U komt langs op het gemeentekantoor om de keuzes vast te leggen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0543 543 543.
 • Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap: U kunt u bij de erkenning kiezen voor een enkele en/of dubbele achternaam. Beide keuzes leggen we dan vast. 

Uw kind geboren in 2023

Uw kind krijgt de enkele achternaam. U kunt in 2024 gebruikmaken van de overgangsregeling.

Uw kind geboren in 2024

Uw kind krijgt de dubbele achternaam.

Uw kind al erkend in 2023

Hebt u uw ongeboren kind erkend in 2023 toen u nog niet kon kiezen voor een dubbele achternaam? Als uw kind wordt geboren in 2024 kunt u alleen bij de geboorteaangifte kiezen voor de dubbele achternaam. Beide ouders komen dan mee naar de aangifte.

Kosten

 • Als uw kind erkend en geboren is in 2023: € 75,00
 • Als uw kind is erkend in 2023 en geboren in 2024, achternaam gekozen bij geboorteaangifte: gratis

Kinderen die al geboren zijn

U kunt kinderen die al geboren zijn een dubbele achternaam geven als uw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Beide ouders moeten het daarmee eens zijn.  Deze dubbele achternaam geldt voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Deze tijdelijke regeling geldt tot en met 31 december 2024.

Keuze doorgeven

De dubbele achternaam voor uw kind of kinderen vastleggen doet u op het gemeentekantoor. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0543 543 543

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) van beide ouders
  Beide ouders komen mee naar de afspraak 

Kosten

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.