Activiteitensubsidie, subsidie voor jaarlijkse activiteiten

Activiteitensubsidie is subsidie die u kunt aanvragen voor activiteiten die jaarlijks terugkomen. De activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid van Winterswijk.

Denk bijvoorbeeld aan belangenbehartiging buurtschappen, kindervakantieweek in de zomer of de Voedselbank. 

Uitgangspunten

Alle informatie over de regels, termijnen en bedragen leest u in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2023.

Organisaties die een activiteitensubsidie kunnen aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als uw organisatie activiteiten organiseert in deze gebieden:

 • kunst en cultuur
 • oudheidkunde en musea
 • jeugd- en jongerenwerk
 • speeltuinwerk
 • peuteropvang
 • volksgezondheid
 • maatschappelijke ondersteuning
 • ouderenwerk
 • buurtschappen
 • mantelzorg
 • sport
 • recreatie en toerisme

Nodig bij de aanvraag

Tijdens het aanvragen van de subsidie moet u de volgende documenten uploaden:

 • een activiteitenplan
  Een activiteitenplan is een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, de doelgroep en de doelstelling van de activiteiten.
 • een begroting voor het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een ledenlijst (speeltuinverenigingen en scouting)

Eerste aanvraag of gegevens gewijzigd

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er gegevens gewijzigd? Dan hebben we ook de volgende documenten nodig:

 • oprichtingsakte of stichtingsakte
 • statuten en huishoudelijk reglement
 • overzicht financiële situatie op moment van aanvraag (jaarverslag of jaarrekening)
 • een schriftelijk bewijs van eigendom of huur (niet nodig bij muziek-, speeltuinverenigingen en jeugd- en jongerenwerk)
 • uittreksel van Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Tijdstip aanvraag subsidie

U kunt elk jaar voor 1 juni subsidie aanvragen. De subsidie is dan voor het kalenderjaar daarna.

Aanvragen activiteitensubsidie

Verantwoorden subsidie

Was uw subsidie hoger dan € 5.000 dan moet u na afloop van het jaar waarin u subsidie kreeg verantwoording afleggen voor de subsidie. U moet ons laten zien dat u de subsidie op de juiste manier heeft gebruikt. We noemen dit ‘vaststelling van de activiteitensubsidie’. Het aanvragen van de vaststelling doet u voor 1 juni in het jaar nadat u de subsidie heeft ontvangen.

Aanvragen vaststelling

Regels activiteitensubsidie aanvragen

In de volgende documenten staan de regels voor het aanvragen van een activiteitensubsidie:

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.