Als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning, kunt u een adresonderzoek aanvragen. Bijvoorbeeld omdat er iemand op het adres staat ingeschreven die er niet (meer) woont.

U kunt een adresonderzoek aanvragen in de volgende gevallen:

  • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Aanvragen

Bel (0543) 543 543 of stuur een mail naar gemeente@winterswijk.nl als u een adresonderzoek wilt aanvragen bij de gemeente. 
U moet het formulier Bezwaar tegen inschrijving door hoofdbewoner/eigenaar invullen en de volgende stukken aanleveren:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) 
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract

Als u weet om welke persoon het gaat, geeft u ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door. Als er een nieuw adres bekend is, geeft u dat ook door.

Afloop onderzoek

Een adresonderzoek duurt maximaal 12 weken. U krijgt bericht over de uitslag van het onderzoek.

De gemeente kan daarna 2 dingen doen:

  1. de persoon inschrijven op een nieuw adres
  2. de persoon uitschrijven uit de BRP (Basisregistratie Personen)