Eind 2018 startte de gemeente de herinrichting van de kleiput met als doel de natuurkwaliteit te verbeteren. Door het toepassen van grond in de kleiput (het verondiepen) kon een ondiepere plas met flauwe oevers worden gerealiseerd. Dit biedt meer kansen voor flora en fauna in en om de kleiput.

De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping. Maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we willen. Dat blijkt uit recent ecologisch onderzoek.  Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met H. Hakstege via telefoonnummer (0543) 543 543.

Op de hoogte blijven?

Via informatie op deze website houden wij u op de hoogte van de vorderingen bij de kleiput. Af en toe sturen wij via e-mail een bericht naar direct betrokkenen. Wilt u deze e-mails ook ontvangen? Stuur dan een email naar gemeente@winterswijk.nl.