Het college van B en W vergadert 1 keer per week. Tijdens die vergaderingen worden besluiten genomen. Deze zijn openbaar en u kunt ze online bekijken. 

Archief besluitenlijsten (2017-2023)

Besluiten die het college vóór 2024 heeft genomen, staan in ons webarchief. U kunt het archief doorzoeken op datum en trefwoord.

Bent u op zoek naar besluiten van voor 2017? Dan kunt u in het webarchief(externe link) zoeken op datum (vanaf januari 2013 tot nu) en op trefwoord. U geeft in de kalender in de grijze balk de datum aan waarop u wilt zoeken of u typt een zoekwoord in de grijze balk. 

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.