Het college van B en W vergadert 1 keer per week. Tijdens die vergaderingen worden besluiten genomen. Deze zijn openbaar en u kunt ze online bekijken.