De beste bestrijding van ratten en muizen is het voorkómen ervan. Houdt u toch overlast? Bestrijd het ongedierte zelf of schakel een gecertificeerd bedrijf in. ROVA voert de bestrijding niet meer uit voor u.

Tips om ongedierte te voorkomen

Ongedierte, zoals ratten en muizen, zijn vooral op zoek naar voedsel, warmte en schuilplaatsen. Die kunnen ze vinden bij u thuis, in de schuur of op het erf.

Ongedierte voorkómen is de beste bestrijding. Deze 7 tips helpen daarbij:

  1. Bewaar voedsel in goed afgesloten bakken.
  2. Gooi geen zaden of broodkruimels in de tuin voor de vogels. Zeker niet als er al ongedierte in uw buurt is gezien.
    Hebt u bijvoorbeeld kippen? Voer ze dan ’s ochtends, zodat er ’s avonds niets overblijft voor ratten en muizen.
  3. Verwijder tuinafval en huishoudelijk afval op tijd.
  4. Hebt u lekkage gehad? Los problemen met leidingen zo snel mogelijk op. Zo voorkomt u dat het vocht en het vuil ongedierte aantrekken.
  5. Koopt u tweedehands meubelen of kleding? Check voor aankoop altijd of er geen beestjes in zitten.
  6. Maak naden en kieren in uw huis of gebouw zo veel mogelijk dicht. Het zal u verbazen hoeveel soorten beestjes zich door de kleinste openingen kunnen wurmen.
  7. Houd uw woning, schuur of bedrijfspand zo schoon mogelijk. Hygiëne is enorm belangrijk als u ongedierte wilt vermijden!

Houdt u toch overlast? Bestrijd het ongedierte zelf met bijvoorbeeld muizenklemmen. Of schakel een gecertificeerd bedrijf in. U vindt deze bedrijven op www.kpmb.nl.(externe link) 

Veranderde wet

Sinds 1 januari 2023 is de wet veranderd. Plaagdierbeheersing mag alleen nog maar onder strenge voorwaarden uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven. Zij moeten daarvoor een speciaal diploma hebben. Dat geldt dus ook voor de bestrijding van ratten en muizen.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de bestrijding van ratten en muizen over te laten aan marktpartijen. Tot nu toe voerde ROVA dit uit voor gemeente. Met dit besluit geeft het college gevolg aan een bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad uit 2021. Aanleiding voor het besluit is een verandering in de wet vanaf 1 januari 2023.

Het gratis bestrijden van ratten en muizen bij inwoners thuis was een speciale regeling in Winterswijk. Uit onderzoek bij 33 gemeenten van gelijke grootte bleek dat geen enkele andere gemeente deze service zo uitvoerde.