Betaal uw aanslag, regel automatische incasso of spreek een betalingsregeling af.

Manieren om te betalen

U kunt uw belastingaanslag op de volgende manieren betalen:

  1. QR-code scannen. Op de aanslag staat een QR-code, via uw bank-app kunt u de code scannen en daarna het bedrag betalen.
  2. Overmaken. U kunt het bedrag ook aan ons overmaken. Ons rekeningnummer (IBAN) is NL35 BNGH 0285 0985 35 en de is BIC BNGHNL2G.

Vermeld in de omschrijving het aanslagnummer of het subjectnummer.

Betalen mag in 2 termijnen

Als u in 2 termijnen wilt betalen, mag u zelf bepalen hoeveel u de 1e termijn en 2e termijn betaalt. Binnen 2 maanden na de datum die op de aanslag staat, moet het volledige bedrag zijn betaald.

Betaal in 6 termijnen via automatische incasso

Met automatische incasso betaalt u het totaalbedrag van uw aanslag in 6 maandelijkse termijnen. We schrijven dan 6x aan het einde van de maand een bedrag van uw rekening af.

U kunt automatische incasso regelen via de QR-code op uw belastingaanslag. U kunt het ook regelen met DigiD via de digitale belastingbalie.

Een machtiging voor automatische incasso is voor meerdere jaren. De machtiging geldt totdat u deze zelf stopzet.

Machtiging voor automatische incasso stoppen

Wilt u uw machtiging stopzetten? Dat regelt u via de digitale belastingbalie.

Rekeningnummer voor automatische incasso wijziging

Is uw rekeningnummer veranderd? Geef het nieuwe nummer aan ons door via de digitale belastingbalie.

Betalingsregeling afspreken

Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem dan op tijd contact op met team Financieel Beheer via (0543) 543 543. Samen met u kijken we dan of we een betalingsregeling kunnen afspreken.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.