Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) hebben soms te maken met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor de boa’s en de mensen die in de buurt zijn. Daarom dragen Boa’s een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform.

Werkwijze bodycams

De Boa start alleen de opname in situaties die (dreigen te) escaleren. De bodycam is duidelijk zichtbaar en de Boa waarschuwt altijd eerst en start dan pas de opname.

Privacy en beveiliging beelden

Alle beelden worden op de bodycam zelf versleuteld beveiligd. Ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet door de Boa ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden opgeslagen op een beveiligde server.

De opnames worden na 10 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een reden is om de opnames langer te bewaren. De politie en het Openbaar Ministerie kunnen de beelden opvragen voor strafrechtelijk onderzoek. De Boa mag zelf ook een verzoek doen de beelden terug te zien om van zijn eigen optreden te leren.

Recht op bekijken beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u de opnames die van u zijn gemaakt, komen bekijken.

U kunt dit online aanvragen (met DigiD) of schriftelijk.

Gemeente Winterswijk
t.a.v. Beheerder bodycam
Postbus 101
7100 AC Winterswijk
Of per e-mail: bodycam@winterswijk.nl

Vermeld de volgende gegevens:

  • Naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres
  • De reden waarom u de beelden wilt bekijken
  • Datum, plaats, tijdstip waarop de beelden zijn opgenomen

Collegebesluit

Gebruik bodycams door boa’s(externe link)

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.