Visie op BOSS: samenwerken aan uitnodigende en uitdagende buitenruimte

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het visiedocument Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten (BOSS) met bijbehorende uitgangspunten voor de uitvoeringsagenda 2025-2028 vast te stellen. Met de visie op BOSS werkt de gemeente structureel aan een toekomstbestendige bebouwde kom en wijken die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen om te wonen.

Aanleidingen voor het opstellen van deze visie waren onder andere de uitdagingen bij speeltuinorganisaties, verouderde speeltoestellen en verzoeken van kinderen om meer plekken om te spelen. De kinderraad heeft deze wens kracht bijgezet middels een in juni 2023 aangenomen motie.

Visie op BOSS

Het visiedocument BOSS schetst een lange termijn visie en uitgangspunten voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten voor de bebouwde kom van Winterswijk tot 2040. De visie zet in op een toekomstbestendig netwerk van aantrekkelijke en uitdagende (speel)plekken voor kinderen en routes voor alle leeftijden. Met behulp van kaart- en inspiratiemateriaal is in beeld gebracht wat de visie betekent voor de verschillende buurten. Specifiek voor de doelgroep 12-18 jaar voorziet de visie in een zone die specifiek bedoeld is om de jongeren een fijne plek te geven met uitdagende speeltoestellen.

Wethouder Sandra Metaal-ten Dolle: ‘’Met de visie op BOSS werken we als gemeente structureel aan een toekomstbestendige bebouwde kom en leefbare wijken. Dat is belangrijk omdat we in Winterswijk al jaren te maken hebben met vergrijzing. We zien jongeren wegtrekken, terwijl we onze jongeren juist willen behouden en aantrekkelijk willen zijn voor gezinnen. Met de visie zetten we ook in op thema's als biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit, inclusie en een sociale, gezonde leefomgeving. We proberen de opgaven in de openbare ruimte zoveel mogelijk te combineren.”

Uitvoeringsagenda

Nadat de visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2024 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het college wil zich hierbij in eerste instantie richten op de ondersteuning van speeltuinorganisaties, het realiseren van uitdagende plekken specifiek voor jongeren en de vervanging van openbare speeltoestellen die sterk verouderd zijn en niet veel langer meer veilig gebruikt kunnen worden. Over de daadwerkelijke invulling gaat de gemeente te zijner tijd in gesprek met jongeren en bewoners.

speeltuin met speeltoestel en de tekst: Visie op BOSS, leidraad voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in de openbare ruimte van gemeente Winterswijk.