Bouwafval of sloopafval brengt u naar het milieubrengstation of naar een particuliere inzamelaar.

Milieubrengstation

Bouw- en sloopafval kunt u als particulier naar het milieubrengstation brengen. Kijk op ROVA welk afval u kunt wegbrengen en wat de kosten zijn.

Particuliere inzamelaars

U kunt bouw- en sloopafval ook naar commerciële inzamelaars brengen. U betaalt hiervoor stortkosten bij de inzamelaars. De commerciële inzamelaars hebben ook grote afzetcontainers beschikbaar.

Asbest

Asbest tot 35m2, in handzame pakketten, kunt u naar het milieubrengstation van ROVA brengen.
Wilt u meer dan 35m2 verwijderen? Dat moet u dit bij ons melden.