Bent u in het buitenland getrouwd, dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Heeft u plannen voor een buitenlands huwelijk, dan moet u mogelijk vooraf enkele verklaringen invullen.

Registreren aan de balie

U kunt uw buitenlandse huwelijk laten registreren aan de balie. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543.

Neem de volgende documenten mee naar de afspraak aan de balie:

 • geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • de originele, rechtsgeldige huwelijksakte, zo nodig met vertaling en legalisatie

Eisen aan de huwelijksakte

 • Het huwelijk moet in het land waar u getrouwd bent rechtsgeldig zijn. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
 • Is uw originele huwelijksakte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan is het nodig dat u de huwelijksakte laat vertalen door een beëdigd vertaler.
 • Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal in het land waar u bent getrouwd worden gelegaliseerd. Vraag bij de gemeente na of dit ook geldt voor het land waar u bent getrouwd.

Belangrijk: voorafgaand aan een buitenlands huwelijk

Soms moet u bepaalde verklaringen afleggen voordat u kunt trouwen.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u in sommige landen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Vraag na bij de gemeente of dit ook geldt voor het land waar u wilt trouwen. U kunt de verklaring krijgen bij de gemeente. De kosten voor de verklaring zijn € 25,10.

Verklaring geen schijnhuwelijk

Heeft u of uw partner de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u een ‘Verklaring geen schijnhuwelijk’ afleggen voordat u kunt trouwen of een partnerschap registreren.

Situatie waarin u deze verklaring moet afleggen

U moet een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • gaan trouwen
 • een geregistreerd partnerschap aangaan
 • uw buitenlandse huwelijk in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)

Géén Verklaring geen schijnhuwelijk nodig

 • Als u allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • Als allebei vreemdeling bent en allebei een reguliere verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document II).
 • Als u allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document IV).
 • Als u meer dan tien jaar geleden in het buitenland bent getrouwd en dat huwelijk nu in Nederland wilt laten registreren.
 • Als u een buitenlands huwelijk wilt laten registreren dat inmiddels is beëindigd.

Inhoud van de Verklaring geen schijnhuwelijk

Met de verklaring geeft u aan dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen. Bij een huwelijk of partnerschap hoeft alleen degene van u twee die geen Nederlandse nationaliteit heeft, de verklaring af te leggen. Om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren moet u allebei de verklaring afleggen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen

De verklaring moet u afleggen op het moment dat u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uw huwelijk of partnerschap aankondigt. Of op het moment dat u uw buitenlandse huwelijk of partnerschap in Nederland wilt laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Maak hiervoor altijd eerst een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543.

Verklaring geen schijnhuwelijk ondertekenen op gemeentekantoor

De verklaring krijgt u op het gemeentekantoor en kunt u daar invullen en ondertekenen.

Meenemen

 • Een kopie van de pagina's van uw paspoort waarop uw persoonsgegevens en uw foto staan
 • Een kopie van de pagina's van het paspoort van uw partner waarop zijn of haar persoonsgegevens en foto staan
 • Als u een buitenlands huwelijk wilt laten inschrijven in Nederland: bewijsstukken van dit huwelijk

Kosten

De Verklaring geen schijnhuwelijk is gratis.

Meer informatie

Meer over trouwen of geregistreerd partnerschap in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.