Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Waarom een burgercheque

Met het toekennen van een burgercheque wil de raad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers. Deze initiatieven zijn in de participatiesamenleving van grote betekenis. De raad stelt bij de begrotingsbehandeling hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar van € 7.500.

Wat u moet doen om voor een burgercheque in aanmerking te komen

Online aanvragen burgercheque

Een aanvraag voor een burgercheque voor de 1e helft van 2024 kunt u indienen tot en met 30 juni 2024.

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Deze staan in de Subsidieverordening Burgercheques Winterswijk 2015(externe link).
Voor de 1e helft van 2024 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3.750 beschikbaar gesteld.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Een werkgroep bestaande uit een aantal raads- of commissieleden beoordeelt uw aanvraag. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • W.G.W. Lammers (PvdA)
  • G. Oonk-Toebes (WB)
  • J.H. Kolkman (D66)
  • C. Sonderen (VVD)
  • K.F.J. van der Zwet (CDA)

De werkgroep beoordeelt de aanvragen die gedurende een half jaar zijn ontvangen. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de aanvragen en doet een voorstel over het wel of niet toekennen van de burgercheques (en de verdeling van het budget). Deze procedure vraagt enig geduld van de aanvrager. Of een aanvraag die bijvoorbeeld in januari van dit jaar is ingediend ook wordt gehonoreerd, wordt pas duidelijk in de raadsvergadering van september 2024.

Wat is niet mogelijk

In de verordening(externe link) staan alle voorwaarden voor het wel of niet toekennen van een burgercheque. Daarin staat bijvoorbeeld dat uw initiatief geen individueel of commercieel belang mag dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als gaat over feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie: