U bepaalt waarover de gemeenteraad praat! U kan een voorstel bij de gemeenteraad indienen. Dit heet “burgerinitiatief”. U kan ook een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Dat heet “burgeragendering”.

Voorstel of onderwerp indienen

U levert uw voorstel/onderwerp op een van de volgende manieren in:

Voorwaarden

  • Alleen inwoners van de gemeente Winterswijk kunnen een voorstel/onderwerp indienen bij de gemeenteraad.
  • Zorg voor een korte omschrijving en toelichting op uw voorstel/onderwerp.
  • U heeft 50 handtekeningen nodig van bewoners in de gemeente.
  • De 50 medebewoners moeten allemaal ouder dan twaalf jaar zijn.
  • Bij de handtekening moeten ook de naam, adres en geboortedatum worden gezet.

Uw voorstel/onderwerp moet gaan over iets waar de gemeenteraad over beslist. Het burgerinitiatief of de burgeragendering is niet bedoeld voor vragen, klachten en/of bezwaren tegen besluiten van het gemeentebestuur. U mag geen voorstel/onderwerp inleveren als de raad daarover al een besluit heeft genomen.

Wat doet de gemeente met mijn voorstel?

De gemeenteraad beslist of uw voorstel/onderwerp op de agenda komt. Dat doen ze bij de eerstvolgende vergadering. Als de raad uw voorstel/onderwerp op de agenda heeft gezet, dan krijgt u een uitnodiging. U mag dan uw voorstel/onderwerp mondeling toelichten.
 
U krijgt zo snel mogelijk een bericht als de raad een besluit genomen heeft over uw voorstel/onderwerp. Het besluit publiceren we ook op de gemeentepagina’s van het Achterhoek Nieuws en op de website van de gemeente.

Meer informatie of vragen

Dan kunt u terecht bij de griffie: