Heeft u uw buurt geïnformeerd over uw bouwplannen?

U heeft bij ons een bouwaanvraag gedaan. Het is verstandig om uw buren hierover te informeren als u dat nog niet gedaan heeft.  Mogelijk hebben uw bouwplannen gevolgen voor hen. Denk bijvoorbeeld aan overlast door bouwwerkzaamheden, of bouwen op of nabij de erfgrens. U kunt uw buren vragen wat zij van uw bouwplannen vinden. Als uw buren bekend zijn met uw plan, dan is de  kans op een goede afhandeling van de vergunning en uitvoering van de bouw groter. Bovendien is het prettig om een fijne relatie tussen u en de buren te behouden. Het informeren van uw buurt is nu nog niet verplicht, maar binnenkort wordt dat wel verplicht.

Meer informatie?

Als hulpmiddel bij het informeren van de buurt kunt u het formulier 'Buurtinformatie bouwen' (pdf, 1 MB) gebruiken. Deze ontvangt u ook als bijlage bij de ontvangstbevestiging.

In het formulier komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Data wanneer activiteiten plaatsvinden
 • Bouwlocatie
 • Datum start verbouwing 
 • (Sloop)werkzaamheden van/tot
 • Mogelijke overlast zoals geluidshinder | stof | parkeerdruk | iets anders
 • Datum afval afvoeren 
 • Afvalcontainer voor het huis van/tot
 • Water afgesloten van/tot
 • Datum op-/afbouw 
 • Mogelijke overlast zoals geluidshinder | stof | parkeerdruk | iets anders 
 • Kraan/hoogwerker voor het huis van/tot
 • Werkbusje of verhuiswagen voor het huis van/tot
 • Verhuizen van/tot
 • Einde verbouwing per datum 
 • Ervaart u overlast neem dan contact op via
 • Bovenstaande planning kan wijzigen. Wij doen er alles aan om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen. Aan deze planning kunnen geen rechten ontleend worden.
Twee personen zitten tegenover elkaar aan tafel. De ene persoon geeft een toelichting aan de andere.