De 3 coalitiepartijen Voor Winterswijk, CDA en PvdA hebben het coalitieakkoord 'Samen aan de slag' voor de bestuursperiode 2022-2026 opgesteld.

De 3 partijen willen ‘samen aan de slag’ voor Winterswijk, samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Belangrijke speerpunten zijn duurzaamheid, voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, ruimte voor bedrijven, de leefbaarheid van het buitengebied en een toekomstbestendige agrarische sector.