Als u gaat bouwen, verbouwen of aanbouwen, krijgt u te maken met de Commissie Omgevingskwaliteit.

De onafhankelijke Commissie Omgevingskwaliteit adviseert bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit zijn openbaar. De initiatiefnemers van een bouwplan hebben tijdens de vergaderingen spreekrecht. Bent u het niet eens met het advies van de Commissie Omgevingskwaliteit? Dan kunt u bezwaar maken, nadat burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen.

In Winterswijk kunnen in de toekomst naast bouwplannen ook beleidsplannen en grote ontwikkelingen worden voorgelegd.

Vergaderingen

De vergaderingen vinden 6 keer per jaar plaats en worden gehouden in kamer 0.28 van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk.

 • donderdag 7 september 2023 om 19.30 uur
 • donderdag 26 oktober 2023 om 19.30 uur
 • donderdag 7 december 2023 om 19.00 uur

Samenstelling commissie Omgevingskwaliteit

Leden

 • N.E. Joosten - voorzitter
 • R.J. Oostendorp - cultuurhistorici/bouw en architectuurhistorici
 • E.H. Stolk - stedenbouwkundige
 • W. Broer - rayonarchitect
 • L. Keunen - historisch geograaf
 • S. van der Werf - burgerlid
 • M. Navis - secretaris gemeente Winterswijk

Inzetbare leden, afhankelijk van onderwerp

 • R. Kwak - ecoloog
 • M. Huiskamp-Langedijk - duurzaamheid
 • A. Lugtigheid/D. Kastelein - archeoloog

Mandaatcommissie

Leden

 • W. Broer - rayonarchitect
 • R.J. Oostendorp - cultuurhistorici/bouw en architectuurhistorici
 •  L. Keunen - historisch geograaf
 • D. Migchelbrink - ambtelijk secretaris

In deze mandaatcommissie worden de reguliere (ver)bouwplannen beoordeeld. Denk aan bouwen van een woning/bedrijfspand, maar ook verbouwingen en/of uitbreidingen. Mocht het een karakteristiek, beschermd stads- of dorpsgezicht en/of een monumentaal pand zijn, dan zal advies worden ingewonnen bij de cultuurhistorici en een historisch geograaf. In de digitale welstandsnota(externe link) staat meer informatie over de manier waarop deze commissie een bouwwerk toetst.

Vergaderfrequentie in de regel elke 2 weken.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.

Wet- en regelgeving