Deze onafhankelijke commissie denkt mee en geeft advies over de kwaliteit van onze leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit betekent meer dan alleen hoe mooi iets is. Het gaat ook om variatie, bruikbaarheid, cultuur, eerlijkheid, duurzaamheid en samenleven. 

Bij het plannen van de omgeving moeten we met al deze dingen rekening houden. Vooral bij grote projecten moeten we op tijd bekijken wat de gevolgen zijn voor de omgeving, de mensen die er wonen en de toekomst. Daarom is het belangrijk dat deze commissie meedenkt en advies geeft over grote ruimtelijke projecten, dorpen en landschappen, vernieuwingen en nieuwe plannen.

De commissie behandelt niet alleen bouwplannen, maar ook beleidsplannen en grote projecten. 

Vergaderingen

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk, in kamer 0.28 (Mondriaankamer):

 • 20 juni 2024 18.00 uur
 • 12 september 2024 18.00 uur
 • 21 november 2024 18.00 uur
 • 19 december 2024 18.00 uur (reserve)

Samenstelling commissie Omgevingskwaliteit

Leden

 • N.E. Joosten - onafhankelijk voorzitter
 • R.J. Oostendorp - cultuurhistorici/bouw en architectuurhistorici
 • E.H. Stolk - stedenbouwkundige
 • W. Broer - rayonarchitect
 • L. Keunen - historisch geograaf
 • S. van der Werf - burgerlid
 • M. Navis - ambtelijk secretaris

Inzetbare leden, afhankelijk van onderwerp

 • R. Kwak - ecoloog
 • M. Huiskamp-Langedijk - duurzaamheid
 • A. Lugtigheid/D. Kastelein - archeoloog
 • Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk
 • Vereniging Het Museum Winterswijk

Mandaatcommissie

In deze mandaatcommissie worden de reguliere (ver)bouwplannen beoordeeld. Denk aan bouwen van een woning/bedrijfspand, maar ook verbouwingen en/of uitbreidingen. Mocht het een karakteristiek, beschermd stads- of dorpsgezicht en/of een monumentaal pand zijn, dan zal advies worden ingewonnen bij de cultuurhistorici en een historisch geograaf. In de digitale welstandsnota(externe link) staat meer informatie over de manier waarop deze commissie een bouwwerk toetst.

De initiatiefnemers van een bouwplan hebben tijdens de vergaderingen spreekrecht. Bent u het niet eens met het advies van de Commissie Omgevingskwaliteit? Dan kunt u bezwaar maken, nadat burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen.

De vergadering vinden in de regel elke 2 weken plaats.

Leden

 • W. Broer - rayonarchitect
 • R.J. Oostendorp - cultuurhistorici/bouw en architectuurhistorici
 •  L. Keunen - historisch geograaf
 • D. Migchelbrink - ambtelijk secretaris

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.

Wet- en regelgeving